bind Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
bind Yerleşiği
bind [-m tuşeşlem] [-lpsvPSV]
bind [-m tuşeşlem] [-q işlev] [-u işlev] [-r tuş-dizisi]
bind [-m tuşeşlem] -f dosyaismi
bind [-m tuşeşlem] -x tuş-dizisi:kabuk-komutu
bind [-m tuşeşlem] tuş-dizisi:işlev-ismi
bind readline-komutu]
Kullanımdaki Readline (Komut Satırının Düzenlenmesi bölümüne bakınız) tuş ve işlev kısayollarını gösterir, bir Readline işlevi ya da makrosunu bir tuş dizisine bağlar veya bir Readline değişkenini atar. Seçenek olmayan her argüman bir Readline ilklendirme dosyasındaki gibi bir komuttur, fakat her kısayol veya komut ayrı bir argüman olarak verilmilidir; örn. "\C-x\C-r":re-read-init-file. Seçenekler verildiğinde aşağıdaki anlamlara gelir:
-m tuşeşlemi
Müteakip bağlantıların etkileneceği tuşeşlemi olarak tuşeşlemi kullanılır. Burada geçerli tuşeşlemi isimleri,emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-command ve vi-insert'dir. vi ile vi-command ve emacs ile emacs-standard eşdeğerdir.
-l
Tüm Readline işlevlerini listeler.
-p
Readline işlev isimlerini ve kısayollarını, girdi olarak ya da bir Readline ilklendirme dosyasında kullanılabilir biçemde gösterir.
-P
Kullanımdaki Readline işlev isimlerini ve kısayollarını listeler.
-v
Readline değişken isimlerini ve değerlerini, girdi olarak ya da bir Readline ilklendirme dosyasında kullanılabilir biçemde gösterir.
-V
Kullanımdaki Readline değişken isimlerini ve değerlerini listeler.
-s
Makrolara ve dizgelere bağlı Readline tuş dizilerini, girdi olarak ya da bir Readline ilklendirme dosyasında kullanılabilir biçemde gösterir.
-S
Makrolara ve dizgelere bağlı Readline tuş dizilerini gösterir.
-f dosyaismi
Tuş kısayollarını dosyaismi'nden okur.
-q işlev
İsmi belirtilen işlev'i çağıran tuşlar hakkında sorgu.
-u işlev
İsmi belirtilen işlev'i çağıran tüm tuş kısayollarını kaldırır.
-r tuş-dizisi
tuş-dizisi için mevcut bağlantıları kaldırır.
-x tuş-dizisi:kabuk-komutu
tuş-dizisi'nin her girilişinde kabuk-komutu'nun çalıştırılmasını sağlar.
Geçersiz bir seçenek verilmedikçe veya bir hata oluşmadıkça dönüş durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
alias Yerleşiği Başlangıç builtin Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası