caller Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
caller Yerleşiği
caller [ifade]
Etkin altyordam çağrısının (. veya source ile çalıştırılan bir betik) bağlamı ile döner.
ifade olmaksızın, caller o anki altyordam çağrısının kaynak dosya ismini ve satır numarasını gösterir. Eğer ifade olarak negatiften farklı bir tamsayı belirtilmişse caller o anki icra çağrısı yığıtındaki o konuma karşılık gelen kaynak dosyası, satır numarası ve altyordam ismini gösterir. Bu ek bilgi örneğin bir yığıt izini basmakta kullanılabilir. Anlık çerçeve 0. çerçevedir.
Kabuk bir altyordam çağrısını çalıştırmıyor olmadıkça dönüş durumu 0'dır, aksi takdirde ifade çağrı yığıtında geçerli bir konuma karşılık değildir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
builtin Yerleşiği Başlangıç command Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası