declare Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
declare Yerleşiği
declare [-afFirtx] [-p] [isim[=değer] …]
Değişkenlerin özellikleri ile bildirilmesini sağlar. Hiçbir isim belirtilmezse değişkenleri ve değerlerini listeler.
-p seçeneği ile her isim için değerini ve özellikleri gösterecektir. -p seçeneği ile birlikte verilen diğer seçenekler yoksayılır. -F seçeneği işlev tanımlarının basılmasını engeller; sadece işlev isimleri ve özellikleri gösterilir. extdebug kabuk seçeneği shopt kullanarak etkinleştirilmişse ek olarak işlevin tanımlandığı kaynak dosya ismi ve satır numarası gösterilir. -F seçeneği -f seçeneğini uygular. Aşağıdaki seçenekler değişkenlere belirtilen özelliklerle çıktılanmasını veya değişken özelliklerinin verilmesini sınırlamakta kullanılabilir:
-a
Her isim bir dizi değişkenidir.
-f
Sadece işlev isimleri kullanılır.
-i
Değişken bir tamsayı olarak ele alınır ve değişkene bir değer atandığında aritmetik değerlendirme uygulanır.
-r
İsimleri salt-okunur yapar. Bu isimlere sonradan değer atanamaz, değiştirilemez ve kaldırılamaz.
-t
Her isim'e trace özniteliği verir. İzlenen işlevler DEBUG ve RETURN tuzaklarını çağıran kabuktan miras alırlar. trace özniteliğinin değişkenler için özel bir anlamı yoktur.
-x
Her ismi müteakip komutlara ortam üzerinden aktarılması için imler.
- yerine + kullanılarak özellik kapatılabilir. Bir işlevde kullanıldığında declare her isim'i local komutu kullanılmış gibi yerel yapar. Eğer değişken isminden hemen sonra bir =değer varsa değer değişkene atanır.
Şu hallerin gerçekleşmemesi şartıyla çıkış durumu sıfırdır: bir geçersiz seçenek saptanırsa, -f foo=bar kullanarak bir işleve atama yapmaya çalışıldığında, bir salt-okunur değişkene bir değer atanmaya çalışıldığında, bir dizi değişkenine birleşik atama sözdizimi (Diziler bölümüne bakınız) kullanmaksızın bir değer atanmaya çalışıldığında, isim'lerden biri geçersiz bir kabuk değişkeni ismi ise, bir salt-okunur değişkenin salt-okunurluğu kaldırılmak istendiğinde, bir dizi değişkeninden dizi olmasını ortadan kaldıracak bir atama yapılmaya çalışıldığında veya mevcut olmayan bir işlevin -f seçeneği ile gösterilmesi istendiğinde.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
command Yerleşiği Başlangıç echo Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası