printf Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
printf Yerleşiği
printf [-v değişken] biçim [argümanlar]
biçim'in denetimi altında argümanlar'ı standart çıktıya biçimleyerek yazar. biçim üç tür nesne içeren bir dizgedir: salt karakterler basitçe standart çıktıya kopyalanır, öncelenmiş karakterler dönüştürülüp standart çıktıya kopyalanır ve biçim belirtimleri; belirtimlerin her biri sırayla karşı düşen argümanlar'ın basılmasını sağlar. Standart printf(1) biçimlerine ek olarak, %b printf'in tersbölü öncelemeli karakterlerin karşı düşen argüman'da yorumlanmasını sağlar, (çıktıyı sonlandıran \c hariç, \', \" ve \? içindeki tersbölüler kaldırılmaz ve \0 ile başlayan sekizlik öncelemeler dört rakama kadar olabilir) ve %q printf'in karşı düşen argüman'ın kabuk girdisi olarak kullanılabilecek biçimde çıktılamasını sağlar.
-v seçeneği çıktının standart çıktıya basılması yerine değişken'e atanmasını sağlar.
biçim tüm argümanlar tüketilinceye kadar yeniden kullanılır. argümanlar'ın sayısı yetersizse, kalan biçim belirtimleri için türüne göre sıfır ya da boş dizge kullanılır. Bir hata oluşmazsa dönüş durumu sıfırdır, aksi takdirde sıfırdan farklıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
logout Yerleşiği Başlangıç read Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası