read Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
read Yerleşiği
read [-ers] [-a dizi-ismi] [-d sonlandırıcı] [-n krkt-sayısı] [-p istem]
     [-t zamanaşımı] [-u dosya-tanıtıcı]  [isim …]
Standart girdiden ya da -u seçeneği ile sağlanan dosya-tanıtıcı'dan tek satır okur ve ilk sözcük ilk isim'e, ikinci sözcük ikinci isim'e ve böyle giderek, aradaki sözcükler ve ayraçlar son isim'e kadar atanır. Girdi akımından okunan sözcükler isimlerden daha azsa kalan isimlere boş değerler atanır. IFS değişkeninin değerindeki karakterler satırı sözcüklere ayırmakta kullanılır. Tersbölü karakteri (\) satırın devam ettirilmesi için ve kendinden sonra gelen özel karakterlerin yorumlanması için kullanılabilir. Hiç isim verilmemişse, satırın tamamı okunur ve REPLY değişkenine atanır. Dosyasonu karakteri (Ctrl-D) saptanmadıkça, komut zamanaşımına düşmedikçe ya da -u seçeneği ile sağlanan dosya-tanıtıcı geçersiz olmadıkça dönüş durumu sıfırdır. Seçenekler verildiklerinde aşağıdaki anlamlara gelirler:
-a dizi-ismi
Sözcükler sırayla dizi-ismi dizisinin elemanlarına atanır. Dizinin ilk elemanının indisi 0 dır. Atama yapılmadan önce dizi-ismi dizisinin tüm elemanları silinir. Diğer isim argümanları yoksayılır.
-d sonlandırıcı
sonlandırıcı'nın ilk karakteri girdi satırını sonlandırmak için satırsonu karakteri yerine kullanılır.
-e
Satırı sağlamakta Readline (Komut Satırının Düzenlenmesi bölümüne bakınız) kullanılır.
-n krkt-sayısı
Satırın okunması krkt-sayısı karakterde sona erer. Satırın kalanı yoksayılır.
-p istem
Girdi beklendiğini belirtecek istem dizgesi satırsonu karakteri olmaksızın görüntülenir. İstem sadece girdi bir uçbirimden gelecekse gösterilir.
-r
Bu seçenek verildiğinde tersbölü karakteri bir önceleme karakteri olarak ele alınmaz, dolayısıyla tersbölü-satırsonu çifti satırın alt satırda devam edeceğini belirtmekte kullanılamaz.
-s
Sessiz kip. Girdi bir uçbirimden geliyorsa karakterler yansılanmaz.
-t zamanaşımı
Satır zamanaşımı saniye sonra hala sonlandırılmamışsa read zamanaşımına düşer ve hata döner. Bu seçenek, girdi bir uçbirim ya da boruhattından okunmuyorsa etkisizdir.
-u dosya-tanıtıcı
Girdidosya-tanıtıcı'dan okunur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
printf Yerleşiği Başlangıç set Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası