readonly Yerleşiği
Önceki Bourne Kabuğu Yerleşikleri Sonraki
readonly Yerleşiği
readonly [-apf] [isim[=değer]] …
Her isim'i salt-okunur olarak imler. Bu isim'lerin değerleri müteakip çağrılarda değiştirilemez. -f seçeneği verilirse, her isim bir kabuk işlevidir. -a seçeneği verilirse, her isim bir dizi değişkenidir. Argüman olarak hiç isim verilmezse veya -p seçeneği verilirse salt-okunur isimlerin hepsi basılır. -p seçeneği gösterilen çıktının girdi olarak yeniden kullanılabilecek biçimde gösterilmesini sağlar. Bir değişken isminden sonra bir =değer geliyorsa değer değişkenin değeri yapılır. Geçersiz bir seçenek verilmedikçe, isim argümanları bir geçersiz değişken ya da işlev ismi olmadıkça veya -f seçeneği ile verilen bir isim geçersiz bir kabuk işlevi değilse dönüş durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
pwd Yerleşiği Başlangıç return Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası