SVR4.2 Kabuğunun Oluşumsal Farkları
Önceki Ek B. Bash ile Bourne Kabuğu Arasındaki Başlıca Farklar Sonraki
SVR4.2 Kabuğunun Oluşumsal Farkları
Bash tamamen yeni bir oluşum olduğundan, SVR4.2 kabuğunun bir çok sınırlamasından muaftır. Örneğin:
  • Bash bir if veya while deyiminde olduğu gibi bir kabuk denetim yapısının içine ya da dışına yapılan yönlendirmelerde bir altkabuk çatallamaz.
  • Bash kapanmamış tırnaklara icin vermez. SVR4.2 kabuğu aynı durumda hata vermeyerek kapatan tırnağı EOF konumunda yerleştirecektir. Bu da bulunması çok zor hatalara sebep olur.
  • SVR4.2 kabuğu SIGSEGV sinyalinin yakalanmasına bağlı bir barok bellek yönetim şeması kullanır. Kabuk SIGSEGV ile bloklanmış (örneğin, system() C kütüphane işlevi çağrısı ile) bir süreçten başlatılırsa, oldukça yanlış davranır.
  • Güvenlikte şüpheli bir teşebbüs halinde SVR4.2 kabuğu -p seçeneği olmaksızın çağrıldığında gerçek ve etkin UID ve GID'i bir sihirli eşik değerden (genelde 100) küçükse, gerçek ve etkin UID ve GID'ini değiştirecektir. Bu beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.
  • SVR4.2 kabuğu kullanıcıların SIGSEGV, SIGALRM ve SIGCHLD sinyalleri ile ilgili sinyal kapanı kurmalarına izin vermez.
  • SVR4.2 kabuğu IFS, MAILCHECK, PATH, PS1 ve PS2 değişkenlerinin ortamdan kaldırlmasına izin vermez.
  • SVR4.2 kabuğunda ^, |'ya eşdeğer olarak ele alınır.
  • Bash seçeneklere çoklu argümanlar olarak (-x -v) izin verirken SVR4.2 kabuğu sadece tek argümanlık (-xv) seçenek belirtilmesine izin verir. Gerçekte, kabuğun bazı sürümleri ikinci argüman bir - ile başlıyorsa bellek dökümü ile çıkar (core dump).
  • SVR4.2 kabuğunda bir betiğin içindeki bir yerleşik komut hata ile çıkarsa betikte çıkar. Bash'de ise sadece POSIX 1003.2 özel yerleşiklerinden biri başarısız olursa ve sadece POSIX 1003.2 standardında sıralanmış başarısızlık hallerinde betik çıkar.
  • SVR4.2 kabuğu jsh olarak çağrıldığında farklı davranır (iş denetimini etkinleştirir).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ek B. Bash ile Bourne Kabuğu Arasındaki Başlıca Farklar Başlangıç Ek C. Bu Kılavuzun Kopyalanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası