Koşullu İlklendirme Yapıları
Önceki Readline İlklendirme Dosyası Sonraki
Koşullu İlklendirme Yapıları
Readline, C önişlemcisinin koşullu derleme özelliklerine benzer testlerin sonucu olarak uygulanacak tuş kısayolları ve değişken atamalarına izin veren bir araç sağlar. Kullanılan dört çözümleyici yönerge vardır.
$if
$if yapısı, Readline kullanan uygulamalar, kullanılan uçbirim ve düzenleme kipi üzerine tabanlanmış kısayollar yapılmasına izin verir. Test metni satır sonuna kadar uzar; onu izole etmek için bir karaker gerekmez.
mode
$if yönergesinin mode= sınaması Readline'ın emacs kipinde mi yoksa vi kipinde mi olduğunu test etmekte kullanılır. Bu, set tuşeşlemi komutu ile birlikte kullanılabilir, örneğin, Readline sadece emacs kipinde başlatıldığında kısayolların emacs-standard ve emacs-ctlx tuşeşlemlerine ayarlanması gibi.
term
term= sınaması uçbirime özel tuş kısayollarını içermekte, belki de tuş dizilerinin çıktısını uçbirimin işlev tuşlarına göre bağlamakta kullanılabilir. = işaretinin sağındaki sözcük hem uçbirimin tam adı hem de ilk -' den önceki parçasında test edilir. Bu, örneğin sun sözcüğünün hem sun hem de sun-cmd ile eşleşmesine izin verir.
uygulama
uygulama sınaması uygulamaya özel ayarların içerilmesinde kullanılır. Readline kütüphanesini kullanan her program uygulama ismi'ni belirler ve bir kısmi değer için test yapabilirsiniz. Bu, tuş dizilerini belli bir program için kullanışlı olan işlevlere bağlamakta kullanılmalıdır. Örneğin, aşağıdaki komut Bash'da o anki ya da önceki sözcüğü tırnak içine alan bir tuş dizisi ekler:
$if Bash
# Şimdiki ya da önceki sözcüğü tırnak içine al
"\C-xq": "\eb\"\ef\""
$endif
$endif
Bu yönerge yukardaki örnekte de görüldüğü gibi bir $if yönergesini sonlandırmak için kullanılır.
$else
$if yönergesi başarısız olduğunda bu yönerge altındaki komutlar çalıştırılır.
$include
Bu yönerge argüman olarak tek bir dosyaismi alır ve komutları ve tuş kısayollarını dosyadan okur. Örneğin aşağıdaki yönerge /etc/inputrc dosyasını okur:
$include /etc/inputrc
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Readline İlklendirme Dosyasının Sözdizimi Başlangıç Örnek İlklendirme Dosyası
Bir Linux Kitaplığı Sayfası