Örnek İlklendirme Dosyası
Önceki Readline İlklendirme Dosyası Sonraki
Örnek İlklendirme Dosyası
Buradaki inputrc dosyası örneği tuş kısayolları, değişken atamaları ve koşullu sözdizimlerini örneklerle açıklamaktadır.
# Bu dosya Gnu Readline Kütüphanesini kullanan uygulamalar için
# satır girdi düzenlemesi davranışlarını kontrol eder.
# Bu uygulamalar FTP, Bash ve Gdb'dir.
#
# inputrc dosyasını C-x C-r ile yeniden okutabilirsiniz.
# '#' ile başlayan satırlar açıklamadır.
#
# Önce, sistem genelinde etkin olacak kısayollar ve değişken atamaları
# /etc/inputrc dosyası ile dosya içeriğine dahil edilir.
$include /etc/inputrc

#
# Çeşitli kısayollar emacs kipinde atanır
set editing-mode emacs

$if mode=emacs

Meta-Control-h: backward-kill-word  İşlev isminden sonraki metin yoksayılır

#
# Sayısal tuştakımı kipinde ok tuşları
#
#"\M-OD":    backward-char
#"\M-OC":    forward-char
#"\M-OA":    previous-history
#"\M-OB":    next-history
#
# ANSI kipinde ok tuşları
#
"\M-[D":    backward-char
"\M-[C":    forward-char
"\M-[A":    previous-history
"\M-[B":    next-history
#
# 8 bit sayısal tuştakımı kipinde ok tuşları
#
#"\M-\C-OD":    backward-char
#"\M-\C-OC":    forward-char
#"\M-\C-OA":    previous-history
#"\M-\C-OB":    next-history
#
# 8 bit ANSI kipinde ok tuşları
#
#"\M-\C-[D":    backward-char
#"\M-\C-[C":    forward-char
#"\M-\C-[A":    previous-history
#"\M-\C-[B":    next-history
C-q: quoted-insert

$endif
# Eski tarz bir kısayol. Bunun öntanımlı olması umulur.
TAB: complete

# Kabuk etkileşimini kolaylaştıran makrolar
$if Bash
# yolu düzenle
"\C-xp": "PATH=${PATH}\e\C-e\C-a\ef\C-f"
# tırnak içine almak için hazırla --
# ardarda iki çift tırnak yazar
# ve bir karakter geri gider
"\C-x\"": "\"\"\C-b"
# bir tersbölü girer
# (tuş dizilerindeki tersbölü öncelemelerini ve makroları test etmek için)
"\C-x\\": "\\"
# Şimdiki ya da önceki sözcüğü tırnak içine alır
"\C-xq": "\eb\"\ef\""
# Satırı tazeler
"\C-xr": redraw-current-line
# Satırdaki değişkeni düzenler
"\M-\C-v": "\C-a\C-k$\C-y\M-\C-e\C-a\C-y="
$endif

# varsa bir görünür çan kullanılır
set bell-style visible

# okurken karakterlerden 8. biti ayırmaz
set input-meta on

# iso-* karakterlerin girilmesine izin verir
set convert-meta off

# karakterleri meta önekli karakterler olarak değil
# sekizinci bitleri doğrudan 1 yapılmış olarak gösterir
set output-meta on

# bir sözcüğün tamamlanabilmesi için 150 den fazla olasılık varsa
# kullanıcıya onları görmek isteyip istemediğini sor
set completion-query-items 150

# FTP için
$if Ftp
"\C-xg": "get \M-?"
"\C-xt": "put \M-?"
"\M-.": yank-last-arg
$endif
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Koşullu İlklendirme Yapıları Başlangıç Kısayollar için Readline Komutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası