Readline'ın Yalın Özü
Önceki Readline Etkileşimi Sonraki
Readline'ın Yalın Özü
Satıra karakterleri girmek isterseniz basitçe onları yazarsınız. Yazılan karakterler imlecin olduğu yerde görünür ve siz yazdıkça imleç hep sağdaki boşluğa kayar. Bir karakteri yanlış yazarsanız, silme tuşlarını kullanarak onu yerinde ya da geriye doğru silebilirsiniz.
Bazan yanlış yazılmış bir karakteri geç farkedersiniz ya da başka karakterleri yazdıktan sonra bir hata uyarısı alırsınız. Bu durumda C-b tuşlayarak satır üzerinde sola ilerleyip hatalı yeri düzelttikten sonra C-f tuşlayarak kaldığınız yere geri dönebilirsiniz.
Bir satırın ortasına bir kaç sözcük eklemek isterseniz, imleç sağa ilerledikçe imlecin sağındaki karakterlerde sağa doğru ötelenerek gireceğiniz metin için yer açılır. Tersine olarak, arada kalan bir metni sildiğinizde, açılan boşluk sağdaki karakterlerin sola ötelenmesiyle doldurulur.
Girdi satırındaki metni düzenlemek için kullanılan temel tuşlar:
C-b
İmleç bir karakter sola gider.
C-f
İmleç bir karakter sağa gider.
DEL veya Gerisilme
İmlecin solundaki karakteri siler.
C-d
İmlecin altındaki karakteri siler.
basılan karakterler
İmlecin olduğu yerde satıra eklenir.
C-_ veya C-x C-u
Son yapılan düzeltmeleri geri alır. Geri ala ala boş satıra kadar gidilebilir.
Klavye yapılandırmanıza bağlı olarak, imlecin altındaki karakteri silen C-d yerine DEL tuşu kullanılabilir (Türk klavye yapılandırması böyledir).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Readline Etkileşimi Başlangıç Readline Hareket Tuşları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası