Komutların Gruplanması
Önceki Birleşik Komutlar Sonraki
Komutların Gruplanması
Bash komutları gruplayarak tek bir birim gibi çalıştırmayı sağlayan iki yöntem içerir. Gruplanan komutlara sadece komut listesi içindeki yönlendirmeler uygulanabilir. Örneğin liste içindeki tüm komutların çıktısı tek bir veri akışına yönlendirilebilir.
() ile gruplama
    ( liste )
Parantez içinde gruplama bir altkabuk ortamının oluşturulması ile sonuçlanır (bkz, Komut Çalıştırma Ortamı) ve liste içindeki her komut bu altkabukta çalıştırılır. Değişken atamaları da sadece bu altkabuk için geçerli olur.
{} ile gruplama
    { liste; }
Bu tür gruplamada ise bir altkabuk oluşturulmaz, listedeki komutlar doğrudan kabukta çalıştırılır. liste bir ; veya bir satırsonu karakteri ile sonlandırılmalıdır.
Altkabuk oluşturmaya ek olarak iki gruplama arasında tarihsel sebeplere bağlı olarak küçük bir fark daha vardır. Kaşlı ayraçlar anahtar sözcüktür, dolayısıyla liste'den birer boşluk ile ayrılmalıdır. Parantezler ise işleçtir ve liste'den boşluklarla ayrılmamış bile olsalar kabuk tarafından ayrı olarak ele alınırlar.
Her iki gruplama için de dönüş durumu liste'nin çıkış durumudur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Koşullu Çalıştırma Başlangıç Kabuk İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası