Döngüler
Önceki Birleşik Komutlar Sonraki
Döngüler
Bash aşağıdaki döngüleri destekler.
Not
Komutların sözdizimi içinde herhangi bir yerde ; karakterine rastlanırsa bu karakter bir ya da daha fazla sayıda satırsonu karakteri ile değiştirilir.
until
until deyiminin sözdizimi:
until sınama-komutları; do artbileşen-komutlar; done
artbileşen-komutlar, sınama komutlarının çıkış durumları sıfırdan farklı olduğu sürece çalıştırılır. Deyimin çıkış durumu ise ya artbileşen-komutlar içindeki son çalıştırılan komutun çıkış durumudur ya da hiç komut çalıştırılmamışsa sıfırdır.
while
while deyiminin söz dizimi:
while sınama-komutları; do artbileşen-komutlar; done
artbileşen-komutlar, sınama komutlarının çıkış durumları sıfır olduğu sürece çalıştırılır. Deyimin çıkış durumu ise ya artbileşen-komutlar içindeki son çalıştırılan komutun çıkış durumudur ya da hiç komut çalıştırılmamışsa sıfırdır.
for
for deyiminin sözdizimi:
for isim [in sözcük ...]; do komutlar; done
Sözcükler yorumlanır ve sonuçlanan listenin isim ile bağlantılı her üyesi için komutlar çalıştırılır. Deyimin in sözcük parçası yoksa, in "$@" belirtilmiş gibi kümeyi oluşturan her parametre için komutlar birer kere çalıştırılır (Özel Parametreler bölümüne bakınız). Deyimin dönüş durumu çalıştırılan son komutun çıkış durumudur. Sözcüklerin yorumlanmasından bir üye elde edilememişse bir komut çalıştırılmaz ve sıfır çıkış durumu oluşur.
for deyimi için aşağıdaki sözdizimi de desteklenmektedir:
for (( ifade1 ; ifade2 ; ifade3 )) ; do komutlar ; done
Önce, ifade1 aritmetik ifadesi aşağıda açıklanan kurallara bağlı olarak değerlendirilir (Kabuk Aritmetiği bölümüne bakınız). ifade2 artimetik ifadesinin değeri sıfır oluncaya kadar tekrar tekrar değerlendirilir. ifade2 aritmetik ifadesinin sıfırdan farklı olduğu durumlarda komutlar çalıştırılır ve ifade3 aritmetik ifadesi değerlendirilir. Verilmeyen ifade için 1 varmış gibi işlem yapılır. Dönüş değeri listedeki son çalıştırılan komutun çıkış durumudur. Geçersiz bir ifadenin varlığı halinde ise çıkış durumu yanlış olacaktır.
break ve continue deyimleri döngü denetiminde kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Birleşik Komutlar Başlangıç Koşullu Çalıştırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası