Kabuk İşlemleri
Önceki Kabukta Sözdizimi Sonraki
Kabuk İşlemleri
Aşağıdaki kısa açıklamada bir komutun okunması ve çalıştırılması sırasındaki kabuk işlemleri anlatılmıştır. Temel olarak, kabuk şunları yapar:
  1. Girdiyi bir dosyadan veya -c çağrı seçeneğinin bir argümanı olarak sağlanan bir dizgeden ya da kullanıcının uçbiriminden okur.
  2. Ayrımlama bölümünde açıklandığı gibi ayrımlama kurallarına uygun olarak girdiyi sözcüklere ve işleçlere ayırır. Bu dizgecikler metakarakterlerle ayrılır. Takma ad yorumlaması da bu adımda uygulanır.
  3. Dizgecikleri basit ve birleşik komutlar olarak çözümler.
  4. Yorumlanan dizgecikleri dosya listelerine, komutlara ve argümanlara ayırarak çeşitli kabuk açılımlarını uygular.
  5. Varsa gerekli yönlendirmeleri uyguladıktan sonra yönlendirme işleçleri ile terimlerini argüman listesinden kaldırır.
  6. Komutu çalıştırır.
  7. İsteğe bağlı olarak komutun işini bitirmesini ve çıkış durumu üretmesini bekler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabukta Sözdizimi Başlangıç Ayrımlama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası