Konumsal Parametreler
Önceki Kabuk Parametreleri Sonraki
Konumsal Parametreler
Bir konumsal parametre tek hane olarak 0 dışında bir ya da daha fazla haneli bir sayı ile belirlenen bir parametredir. Konumsal parametreler, kabuk argümanlarından çağrı sırasında ya da özel olarak set yerleşik komutu kullanılarak oluşturulur. N. konumsal parametreye ${N} olarak ya da eğer N tek haneli bir sayı ise $N olarak erişilebilir. Konumsal parametreler set yerleşik komutu ile atanabilir ve shift yerleşik komutu ile kaldırılabilir. Konumsal parametreler, bir kabuk işlevinin çalıştırılması sırasında geçici olarak değiştirilebilir.
Birden fazla rakamdan oluşan konumsal parametrelerin çağrılması sırasında sayı kaşlı ayraçlar içine alınmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Parametreleri Başlangıç Özel Parametreler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası