Kaynak paketlerle çalışma
Önceki APT NASIL Sonraki
Kaynak paketlerle çalışma
Kaynak paketleri indirme
Özgür yazılım dünyasında kaynak kodlar üzerinde çalışma, hata bulma ve düzeltme oldukça yaygındır. Bunu yapabilmek için programın kaynak kodlarını indirmeniz gereklidir. APT sistemi, dağıtım içerisinde yer alan paketlerin kaynak kodlarını, .deb paketi oluşturulabilmesi için yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde indirmenizi sağlayacak komutlara sahiptir.
Debian kaynak paketlerinin kullanılmasının gerektiği diğer bir durum ise, belirli bir paketin güncel sürümünü, unstable sürümünü örneğin, stable sürümü için yeniden hazırlamak istediğiniz durumdur. Bir paketi stable dağıtım için oluşturduğunuzda bağımlılıklar da stable dağıtıma göre düzenlenir.
Bunun için /etc/apt/sources.list dosyanızda unstable sürümle ilgili deb-src satırlarının bulunması gereklidir. Ayrıntı için bkz. /etc/apt/sources.list dosyası.
Bir kaynak paketi indirmek için aşağıdaki komutu kullanınız:
# apt-get source paket_adı
Bu komut üç dosyanın indirilmesini sağlayacaktır: bir .orig.tar.gz, bir .dsc ve bir de .diff.gz. Eğer paket Debian'a özgü ise, son iki dosya indirilmez ve dosya adı büyük olasılıkla orig önekini içermez.
.dsc dosyası dpkg-source tarafından kaynak paketi paket_adı-sürüm dizini altına açmak için kullanılır. İndirilen her bir debian kaynak paketi açıldıktan sonra, debian adında bir dizin içerir. Bu dizinde .deb paketini oluşturmak için yapılan tüm değişiklikler bulunmaktadır.
Kaynak paket indirildikten hemen sonra .deb paketinin oluşturulmasını istiyorsanız auto-build komutu işinize yarayacaktır. Bunun için komutu -b seçeneği ile aşağıdaki gibi kullanmalısınız:
# apt-get -b source paket_adı
Eğer indirdikten hemen sonra yerine daha ileriki zamanlarda .deb paketini oluşturmak isterseniz aşağıdaki komut bunu yapabilirsiniz:
# dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
Bu komutu kaynak paketin açıldığı dizin içerisindeyken çalıştırmalısınız. İşlem sonunda üretilen paketi aşağıdaki gibi sisteminize kurabilirsiniz:
# dpkg -i paket.deb
apt-get'in source yöntemi ile diğerleri arasında birtakım farklar bulunmaktadır. Burada paketin indirilebilmesi için root kullanıcısı olunmasına gerek yoktur, indirilen paketler o an bulunulan dizin içerisine açılırlar.
Kaynak paketleri derlemek için gerekli paketler
Doğal olarak derleyeceğiniz programın ihtiyaç duyduğu kütüphanelerin sisteminizde bulunması zorunludur. Tüm kaynak paketler debian/control dosyalarında Build-Depends: adlı bir alana sahiptir, bu alanda paketin kaynak kodundan derlenebilmesi için ihtiyaç duyduğu paketler belirtilir.
APT bu paketleri kolayca indirmek ve kurmak için gerekli komuta sahiptir. apt-get build-dep paket_adı komutu ile derlemek istediğiniz paketin Build-Depends alanında belirtilen paketlerin sisteminize kurulması sağlanır.
# apt-get build-dep gmc
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
  comerr-dev e2fslibs-dev gdk-imlib-dev imlib-progs libgnome-dev libgnorba-dev
  libgpmg1-dev
0 packages upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 1  not upgraded.
Need to get 1069kB of archives. After unpacking 3514kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Burada gmc paketinin kaynak halinden derlenebilmesi için gerekli paketler sisteme kurulmaktadır. Bu komutun kaynak paketi indirmediğini unutmayın, kaynak paketi apt-get source ile ayrıca indirmelisiniz.
Eğer amacınız belirli bir kaynak paketi derleyebilmek için gereken paketlerin listesini almak ise bunun için apt-cache show türevi bir komut kullanılır, bkz. Paketler hakkında bilgi toplama. Bu araç Build-Depends satırında yazan bilgiler yanında başka bilgiler de göstermektedir.
# apt-cache showsrc paket_adı
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Paketler hakkında bilgi toplama Başlangıç Hatalarla başa çıkma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası