Giriş
Önceki Linux'ta GPG Kullanımı Sonraki
Giriş
İzleyen bölümlerde PGP sisteminin kullamına yönelik bir kaç komut sunulacak. Bunun için PGP`nin açık kodlu eşdeğeri olan GnuPG (GNU Privacy Guard) kullanılacaktır. Bu yazılımın Linux versiyonu http://www.gnupg.org/download.html adresinden temin edilebilir.
GnuPG, kullanıcılarının güvenli olarak haberleşebilmeleri için genel anahtar kriptografisini kullanmaktadır. Bir genel anahtarlı sistemde, bir kullanıcı, bir gizli anahtar ve bir genel anahtar'dan oluşan bir anahtar çiftine sahiptir. Kullanıcının gizli anahtarı adından da anlaşılacağı üzere gizli tutulur; asla meydana çıkarılmaz. Genel anahtarı ise, kendisiyle güvenli haberleşmek isteyen herkese verilebilir. GnuPG biraz daha olgun bir şema sunar; kullanıcılar asıl anahtar çiftlerinin dışında isterlerse, ek olarak yardımcı anahtar çiftleri de kullanabilir. Asıl ve yardımcı anahtar çiftleri,anahtar yönetimini kolaylaştırmak için bir bohça olarak birarada sarmalanmıştır, yani basitçe bohça tek bir anahtar çiftidir.
GPG'nin komut satırından kullanımındaki genel sözdizimi şöyledir:
gpg [ seçenekler ] [ komut [ seçenekler ] ...]
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux'ta GPG Kullanımı Başlangıç Anahtar Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası