Otomatik hesaplananlar (durumsuz olarak da bilinir)
Önceki Adres Türleri (konak parçası) Sonraki
Otomatik hesaplananlar (durumsuz olarak da bilinir)
Otomatik yapılandırma ile adresin konak kısmı, arabirimin MAC adresinin (eğer varsa) EUI-64 yönetiyle bir IPv6 adresine dönüştürülmesi ile elde edilir. Eğer bu aygıt için bir MAC adresi mevcut değilse (örneğin bir sanal aygıtsa) IPv4 adresi veya fiziksel arabirimin MAC adresi gibi başka bir değer kullanılır.
Tekrar ilk örneği ele alalım:
3ffe:ffff:100:f101:210:a4ff:fee3:9566
burada,
210:a4ff:fee3:9566
parçası konak kısmıdır ve ağ arabirim kartının MAC adresinden:
00:10:A4:E3:95:66
hesaplanmıştır. Bunun için IEEE-Tutorial EUI-64 kullanılmıştır.
Otomatik hesaplanan adresler ile ilgili gizlilik sorunu ve bir çözüm
Adresin "otomatik hesaplanan" bölümü küresel olarak benzersiz olduğundan (NIC üreticisinin aynı MAC adresini birden çok kullanması durumu hariç) eğer konakta bir çeşit vekil sunucu kullanılmıyor ise istemcinin izini sürmek mümkündür.
Bilinen bir sorun ve çözümü RFC 3041 / Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6 belgesinde tanımlanan gizlilik genişletmesidir. (Daha yeni bir belge: draft-ietf-ipngwg-temp-addresses-*.txt). Belirli zamanlarda biri rastgele biri de statik değer kullanılarak yeni bir sonek yaratılır.[49]
Elle atanan adresler
Sunucular için basit adresler daha kolay hatırlanabildiklerinden bunu da ayarlamak mümkündür. Bir arabirime ilave bir IPv6 adresi atamak mümkündür, örneğin:
3ffe:ffff:100:f101::1
Yukarıdaki gibi elle atanan ::1 gibi sonekler için yedinci önemli bit'in 0 olarak atanması gerekir. Bu işlem için ayrılan başka bit kombinasyonları da vardır.


[49] Bu yöntem sadece dışa giden istemcilerin bağlantıları için uygundur, adresleri zaten bilinen sunucularda işe yaramayacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Adres Türleri (konak parçası) Başlangıç Yönlendirme için önek uzunlukları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası