Panel Kütüphanesi ile derleme
Önceki Panel Kütüphanesi Sonraki
Panel Kütüphanesi ile derleme
Panel kütüphanesi işlevlerini kullanabilmek için panel.h başlık dosyası programa dahil edilmeli ve programı panel kütüphanesi ile ilintili derlemek için -lpanel -lncurses seçenekleri kullanılmalıdır.
#include <panel.h>.
.
.

derleme ve ilintileme: gcc program dosyası -lpanel -lncurses
Örnek 12.14. Panellerin temelleri
#include <panel.h>

int main()
{ WINDOW *my_wins[3];
 PANEL *my_panels[3];
 int lines = 10, cols = 40, y = 2, x = 4, i;

 initscr();
 cbreak();
 noecho();

 /* Paneller için pencereler oluşturun */
 my_wins[0] = newwin(lines, cols, y, x);
 my_wins[1] = newwin(lines, cols, y + 1, x + 5);
 my_wins[2] = newwin(lines, cols, y + 2, x + 10);

 /*
  * Pencereler etrafında çerçeve oluşturun
  * böylece Panel etkilerini görebilirsiniz
  */
 for(i = 0; i < 3; ++i)
     box(my_wins[i], 0, 0);

 /* Her pencereyi bir panele bağlayın. Sıralama alttan üste doğru */
 my_panels[0] = new_panel(my_wins[0]);  /* 0'a it, sıra: stdscr-0 */
 my_panels[1] = new_panel(my_wins[1]);  /* 1'e it, sıra: stdscr-0-1 */
 my_panels[2] = new_panel(my_wins[2]);  /* 2'ye it, sıra: stdscr-0-1-2 */

 /* Yığın sıralamasını güncelle. 2. panel en üstte olacak */
 update_panels();

 /* Ekranda göster */
 doupdate();

 getch();
 endwin();
}
Gördüğünüz gibi yukarıdaki program açıklandığı gibi basit bir akış takip etmektedir. Pencereler newwin() ile oluşturulup new_panel() ile panellere bağlanmıştır. Bir paneli diğeri ardına bağladığımızda, panel yığını güncellenmektedir. Bunları ekrana yazdırmak için update_panels() ve göstermek için doupdate() işlevleri çağrılmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Temel Bilgiler Başlangıç Panel Penceresinde Gezinmek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası