Örnek bir XF86Config-4 dosyası
Önceki NVIDIA 1.0-4191 Kurulumu Sonraki
Örnek bir XF86Config-4 dosyası
Aşağıda benim kullandığım bir ayar dosyası bulunmaktadır. Bir fikir vermesi açısından örnek bir dosya olarak gözden geçirebilirsiniz
Section "ServerLayout"
 Identifier   "Anaconda Configured"
 Screen   0 "Screen0" 0 0
 InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
 InputDevice  "Mouse1" "SendCoreEvents"
 InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
 RgbPath   "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
 FontPath   "unix/:7100"
EndSection

Section "Module"
 #Bu satırı iptal ediyoruz
 # Load "GLcore"

 Load "dbe"
 Load "extmod"
 Load "fbdevhw"

 #Bu satırı iptal ediyyorruz.
 #Load "dri"

 #Bu satırı sonradan ekliyoruz.
 Load "glx"

 Load "record"

 # xfs çalışıyorsa bunlara gerek yok. Açık kalmasındada sakınca yok.
 #Load "freetype"
 #Load "type1"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Keyboard0"
 Driver   "keyboard"
 Option      "XkbRules" "xfree86"
 Option      "XkbModel" "pc102"
 Option      "XkbLayout" "tr"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Mouse0"
 Driver   "mouse"
 Option      "Protocol" "PS/2"
 Option      "Device" "/dev/psaux"
 Option      "ZAxisMapping" "4 5"
 Option      "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Mouse1"
 Driver   "mouse"
 Option      "Device" "/dev/input/mice"
 Option      "Protocol" "IMPS/2"
 Option      "Emulate3Buttons" "no"
 Option      "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "Monitor"
 Identifier  "Monitor0"
 VendorName  "Monitor Vendor"
 ModelName  "Monitor Model"
 HorizSync  31.5 - 48.5
 VertRefresh 50 - 70
 Option      "dpms"
EndSection

Section "Device"
 # no known options
 Identifier "NVIDIA GeForce 4 (generic)"

 #Bu satır daha önceden Driver "vesa" şeklindeydi
 # bu satırı aşağıdaki gibi degiştirdik
 Driver   "nvidia"

 VendorName "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
 BoardName  "NVIDIA GeForce 4 (generic)"

 #Kartın RAM kapasitesi. İsteğe bağlı olarak eklennebilir.
 VideoRam  32768

 #Başlangıçdaki NVIDIA logosununu iptal eder
 #Herşey tamamlandığında satırın başından # işaretini kaldırabilirsiniz.
 # Option     "NoLogo" "true"

 #Otomatik AGP destegi
 Option      "NvAGP" "3"
EndSection

Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device   "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
 Monitor  "Monitor0"
 DefaultDepth   16
 SubSection "Display"
  Depth   16
  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
EndSection

#Bu satırrlar iptal edildi.
#Section "DRI"
#   Mode 0666
#EndSection
Sizin ayar dosyanızıda yukarıdakini örnek alarak düzenleyebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ayar sonrası kontrol Başlangıç startx
Bir Linux Kitaplığı Sayfası