Samba'nın PDC Olarak Ayarlanması
Önceki WindowsPDC 2 SAMBA Sonraki
Samba'nın PDC Olarak Ayarlanması
smb.conf dosyası aşağıdaki gibi olmalıdır.
# Global parametreler
[global]

# Çalışacağınız workgroup ismini belirtir
 workgroup = TEST

# Makinanın workgroup'ta görünecek olan ismi
  netbios name = LINUXPDC

# PDC için gerekli. Daha fazla ayrıntı için www.samba.org.
# Zaten bu satırı yazmasanızda öntanımlı vardır.
  security = user

# Makinanın birden çok isminin olmasını sağlar ki, tavsiye
# ettiğim birşey değildir. Bunun yerine wins'e eklemek en mantıklısı.
 netbios aliases = linuxpdc zeus anamakina

# Windows'dan bakıldığında comment kısmında görünecek olan açıklama
  server string = XXX Sirketler Grubu Linux PDC Server

# Samba sunucusunun üzerinden hizmet vereceği arabirim
  interfaces = 192.168.1.200/255.255.255.0

# Bütün windows'ların kimlik kanıtlaması için gerek duyduğu
# parola şifrelemesi özelliği. Bunu mutlaka kullanmalısınız!
  encrypt passwords = Yes

# En az verebileceğiniz parola uzunluğu. Değeri "0" da olabilir.
# Bu da "null password = yes" paremetresi demektir.
  min passwd length = 2

# Diğer Unix'lerinde kimlki kanıtlamasında birlikte çalışabilmesi için gerekli
  unix password sync = true

# Windows altından parola değiştirmek için gerekli.
# Bu satır yerine "passwd chat = " da kullanabilirsiniz. İkiside aynı şey!
  passwd program = /usr/bin/passwd %U

# Bu bölümü aşağıda anlattım. "password program" satırıyla aynı anlamdadır.
# Birini terchih etmeniz gerekli.
  add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 555 -s /bin/false -M %u

# Samba sunucusunun tutacağı günlük kaydı seviyesi
  log level = 5

# Her makina başına günlük kayıt dizini ve dosya ismi.
# Günlük kayıtları  virusserver.log tarzında adlandırılacaktır.
# %M yerie %U kullanılırsa her kullanıcı için ayrı günlük dosyası tutulur.
  log file = /var/log/samba/%M

# Sambanın  zaman sunucusu olarak çalışmasını sağlar.
  time server = Yes

# Domainlere makinalari eklemek için gereklidir.
# Bunun yerine "admin users = root " satırıda ekleyebilirsiniz.
# Unutmayın bir makinayı domaine ancak root(id=0) ekleyebilir
# veya aşağıda belirttiğiniz kullanıcılar
  domain admin group = root  @root  ebal

# Bu kullanıcılar admin haklarına sahiptirler. Unutmayın, Admin users
# paremetresi belirtilirse o kullanıcının oluşturacağı her dosya ve
# dizinin sahibi otomatikman root olacaktır.!
  admin users = root ebal

# Permormans için. Ayrıntılı bilgiyi www.samba.org'dan bulabilirsiniz.
  socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY

# Eğer çekirdekte modül olarak yüklenmişse Türkçe karakter desteği de ekler.
  character set = ISO8859-9

# smbpassword dosyasının yerini belirtir. Ötanımlı bir satırdır.
# Öntanımlı dediğim de Samba derlenirken seçilen dizindir.
  smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd

# 192.168.1.x ağı samba'yı kullanabilir. "hosts deny" paremetresi olmadan
# bir işe yaramaz.
  hosts allow = 192.168.1.0/255.255.255.0

# 192.168.1.x dışında hiçbir istemciye yanıt vermeyeceğini belirtir.
# "hosts allow" kullanmadan doğal olarak tek başına çalışmaz/uygulanmaz.
  hosts deny = 0.0.0.0/0.0.0.0

# user alias için gereklidir. Örneğin "root = admin administrator" satırı
# w2k'dan administrator olarak login olduğunuzda aslında root kullanıcısıyla
 login olduğunuz anlamına getirilir.
  username map = /etc/samba/smbusers

# her kullanıcı için {loginname}.bat
  logon script = %U.bat

# Bu bölümü de aşağıda anlattım.
  logon path =

# Kullanıcıların makinalarını açtığında eşleştirilecekleri ev dizinleri
  logon home = \\%L\%U

# Kullanıcıların w2k'dan parolalarını değiştirebilmeleri için.
# Eğer bu "=" den sonra boş bırakırsanız kullanıcılar parolalarını
# değiştiremezler. Bu satır öntanımlıdır.
  passwd chat = *new*password* %n\n *new*password* %n\n *changed*

# windowsların domaine logon olabilmeleri için
  domain logons = Yes

# Tavsiye ettigim rakam. Ayrıntılı bilgi: www.samba.org
  os level = 64

# PDC olabilmesi icin gerekli."preffered master" paremetresi öntanımlı
# olarak "yes"dir...
  domain master = True

# Mutlaka olması gerekli bence. İlerde anlatacağım bazı sorunlar çıkabiliyor,
# bu satır olmadığı takdirde.
  wins support = Yes

# Bazı virüsler için ufak bir önlem
  veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/

[netlogon]
     comment = Network Logon Service
        path = /var/lib/samba/netlogon

[homes]
     comment = Home Directories
    read only = No
   create mask = 0640
 directory mask = 0750
      browseable = No

[cdrom]
         comment = Linux CD-ROM
           path = /media/cdrom
         locking = No

[Apps]

         comment = Programlar
          path = /Apps
     create mask = 0755
  directory mask = 0755
smb.conf dosyası çok ayrıntılıdır. Size önerebileceğim en iyi yöntem swat'in help'inden yararlanmaktir. smb.conf'ta bir yanlışlık olup olmadığına bakmak için hemen testparm komutunu çalıştırın.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Samba Hakkında Başlangıç ACL Desteği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası