Giriş
Önceki Internet'e Bağlanırken Gerekenler: Firewall ve Proxy Sonraki
Giriş
Her şirkette bir gün İnternete bağlantı ve bunun getireceği yararlar gündeme getirilir. Fakat Internet bağlantısı, Bilgi İşlem açısından bazı sorunları beraberinde getirmektedir.
  • Dışarıdan içeriye yapılacak saldırılar.
  • İçeriden yetkisiz kişilerin dışarıya bilgi göndermesi.
  • Internet'de "tehlikeli alanlarda" dolaşma sonucunda sisteme virüs bulaşması.
  • Internet'de özellikle vakit kaybettirici bazı sitelere ulaşımın şirket içerisinde, çalışma saatlerinde yapılması.
  • Yetkisiz kullanıcıların Internet'de gezinmesi.
Günün sonunda, %100 güvenlik ve kontrol yoktur. Fakat güvenlik ve kontrolü, kolaylıkla bertaraf edilebilir halden çıkarmak mümkündür.
Güvenlik Duvarı (Firewall) Nedir?
Bütününe güvenlik duvarı dediğimiz servisler aslında bir kaç alt kavramdan oluşmaktadır: Tabya (Bastion Host), Ağ Adres Çevrimi (NAT), Maskeleme, Paket Filtreleme, Vekil (Proxy). Bütün güvenlik duvarları (ticari olanlar ve olmayanlar), bu uygulamaların hepsini veya bir kısmını uygularlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Internet'e Bağlanırken Gerekenler: Firewall ve Proxy Başlangıç Güvenlik Duvarı Kavramları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası