Kullanım Koşulları
Önceki A. Yasal Haklarla İlgili Sonraki
Kullanım Koşulları
Bu belgenin telif hakkı © 1999, Eric S. Raymond'a aittir. Bu belgeyi, serbestçe yayınlayabilir ya da çoğaltabilirsiniz, ancak aşağıdaki koşullara uymanız gerek:
  • Bu telif hakkı uyarısını değiştirmeyin ya da kaldırmayın.
  • Sürüm numarasını ya da tarihini değiştirmeyin ya da kaldırmayın.
  • Belgenin şu anki WWW sürümüne olan bağını değiştirmeyin ya da kaldırmayın.
  • Kısaltmaları, değiştirmeleri veya sürümleri açıkça belirtin.
Bu sınırlamalar, okuyucuları muhtemel bayat ya da parçalanmış sürümlerden korumak içindir. Eğer bir istisna için iyi bir nedeniniz varsa, bana sorun.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Yasal Haklarla İlgili Başlangıç Tarihçe
Bir Linux Kitaplığı Sayfası