Bir LKG ne yapar?
Önceki Linux Kullanıcıları Grubu NASIL Sonraki
Bir LKG ne yapar?
LKG'lerin hedefleri en az mekânları kadar değişkendir. Genel bir LKG şablonu yoktur ve bu belge de bir tane oluşturmayacaktır. Anımsayın: Linux bürokrasi ve merkezi kontrolden arınmıştır, LKG'ler de böyledir.
Yine de bir LKG için, bir ana hedef grubu tanımlamak mümkündür:
 • savunma
 • eğitim
 • destek
 • sosyalleşme
Her LKG bu ve başka hedefleri, üyeliklerinin gereklerine göre harmanlamaktadır.
Linux yandaşlığı
Linux kullanımının savunulması gereği büyük oranda hissedilmektedir. Düzgün bir şekilde çalışan bir şey bulduğunuzda, söyleyebildiğiniz kadar insana söylemek istersiniz. Linux için LKG'lerin rolüne asla aşırı değer biçilemez, özellikle, Linux'un geniş çaplı ticari kabulü henüz yoldayken. Bir bilgisayar gazetecisinin, Linux için her olumlu yazı yazması kesinlikle fayda sağlarken, tatmin olmuş Linux kullanıcılarının arkadaşlarını, meslekdaşlarını, çalışanlarını ve işverenlerini her bilgilendirmeleri de yarar sağlamaktadır.
Etkili bir yandaşlık vardır ve bir de etkisiz şikayet vardır: Linux kullanıcısı olarak, sürekli bir şekilde Linux'u öyle bir savunmalıyız ki, ürüne, geliştirenlere ve bizler gibi kullanıcılara olumlu etkileri yansısın. Linux Taraftarlığı - NASIL oldukça faydalı tavsiyeler vermektedir. Aynı şekilde, Don Marti'nin mükemmel makalesi Linuxcu olmak da öyle. Taraftar olmanın LKG görevleri için önemli olduğunu söylemek yeterlidir.
Bir gün Linux savunuculuğunun gereksiz olacağı bir an gelebilir çünkü Linux "Hiç kimse Linux kullandığı için işten atılmamıştır." cümlesi gerçeğe döndüğünde az veya çok günü kazanmış olacaktır. O zamana kadar LKG'ler Linux kullanımını teşvik etmekte hayati bir rol oynayacaktır. Onların savunusu özgürdür, iyi niyetlidir ve örgütsel adanmışlıkla desteklenmektedir. Bir şahıs Linux'u LKG çabalarının sonucunda keşfederse, bu yeni kullanıcı bir adım önde başlayacaktır: O, adamayı düşündüğü hangi bilgisayar olursa olsun, Linux'u kurmasına, yapılandırmasına hatta idame etmesine yardımcı olacak bir örgüt biliyor.
Hâli hazırda bir LKG ile bağlantıda olan yeni Linux kullanıcıları, ilgileri bir bilgisayar gazetecisinin yazıları ile uyanan ama kurma, çalıştırma ve öğrenme aşamaları için kime danışabileceğini bilmeyen yeni kullanıcılardan, bir adım önde olacaklardır.
Bu yüzden LKG'lerin Linux'u savunmaları önemlidir. Zirâ onların savunusu etkili, iyi desteklenmiş ve özgürdür.
Yandaşlığın sınırları
Savunma yerinde olmayabilir, yanlış gidebilir ve ters tepebilir, hatta savunma en başından beri uygun bile olmayabilir. Konu boşuna zaman kaybetmemek veya daha kötüsünü engellemek için dikkatlice tartılmalıdır.
Bir çok savunma girişimi, yandaşın karşı tarafın ne istediği veya neye ihtiyacı olduğunu düşündüğünü tam anlamıyla dinlememesinden dolayı rezil bir şekilde başarısızlığa uğramaktadır. (Eric S. Raymond'un dediği gibi "Muhtemel müşterinin ilgi ve değerlerine hitap edin, kendinizinkilere değil.") Eğer karşınızdaki tam olarak zaten elinde olan özel mülk İşletim Sistemine gerek duyuyorsa, Linux'u savunmanız hem size hem ona zaman kaybettirir. İstekleri tam olarak MS-Project, MS-Visio ve Outlook/Exchange grubuna denk geliyorsa, o zaman istemediği bir şeyi "satmaya" çalışmak sadece herkesin sinirlendirecektir (isteklerinin gerçek veya suni olması önemli değildir). Çabalarınızı daha alıcı kişilere saklayın.
Bunların yanında aklınızda bulunması gereken bir çok insan için, bir "yandaş", bir satıcı olarak görülmekte ve bu yüzden adil olarak dinlemektense direnilmesi gereken biri olarak sınıflandırılmaktadır. Onlar şahsi çıkarı olmadan bir yazılımı kullanmalarını sağlamaya çalışan kimseyle karşılaşmadıklarından, işin içinde sizin bir kazancınız olduğunu düşünecek ve kendilerini geriye çekip, tavsiyelerinizi denemek bir yana sadece sizi dinlemekle bile bir iyilik yapıyormuş gibi davranacaklardır.
Bu tip tartışmaları, yazılım seçiminin kişinin uzun vadeli kişisel ilgi alanında olduğunu, onların seçimlerinden hiç bir şey kazanmayacağınızı ve zamanınızı anlayışlı olmayan bir dinleyiciyle konuşmaktan daha iyi yerlerde kullanabileceğinizi belirterek hemen engellemenizi tavsiye ederim. Bundan sonra halen ilgili olurlarsa, en azından aynı suni engel ile karşılaşmazsınız.
Aynı zamanda tam bir klişeleşmiş İşletim Sistemi yandaşına dönüşmemeye de özen gösterin. Görüşlerinizi birisine davet etmeden dümdüz sunmanız tamamen kaba ve saldırgancadır. Dahası Linux ile ilgili ise anlamsızdır. Diğer özel mülk İS'lerinin aksine Linux uygulamalarının kabul ve dağıtım/idame düzeyi ile ne yaşayacak ne de ölecektir. O ve tüm anahtar uygulamaları özgür kaynaklıdır: programcı topluluğu kendi kendisini geçindirmektedir ve iş dünyası ile umumi çoğunluk çılgınca, çok az veya hiç kullanmasa bile geliştirmeye devam edeceklerdir. Özgür kaynak lisans maddeleri gereği kaynak kodu daimi olarak elde edilebilir. Linux yetersiz popülerlikten veya bir şirketin girişimleri sonucu "piyasadan silinemez". Dolayısı ile, anabileceğimiz bazı İS kullanıcı topluluklarından farklı olarak, kol büken İS yandaşlığının herhangi bir anlamı yoktur. (Neden sadece bilgi verilip orada durulmaz? Bu bütün mantıklı insanların ihtiyaçlarına yeterlidir.)
Son olarak, "kullanım fikri" kavramının, yazılımın onunla yapabileceklerinize göre değerlendirilmesi, bir çok insana yabancı olduğunu anlamanız gereklidir. Her şeyi edinebilme maliyeti ile değerlendirme görüşü fazlasıyla yerleşmiştir. 1996'da Caldera Systems'ten genç bir arkadaşı Berkeley, Kaliforniya LKG'de Novell Inc.'in "Korsan" masaüstü İS projesindeki Caldera Network Desktop (onların ilk Linux dağıtımı) başlangıcı hakkında konuşurken dinlemiştim: Tüzel CEO ve CTO'larla yapılan anketlerde şirket yetkililerinin bedava aldıkları her şeyden doğal bir mutsuzluk duyduklarını tespit ettik. Bu yüzden Caldera onlara bir çözüm sundu - bedel talep etti.
Bu açıdan bakıldığında, Linux konuşlandırmalarının masraf ve zorlukları hakkında muhafazakar olmak onları olumlu olarak çekici hale getirmeye yardımcı olmaktadır ve sizin bir hatip olarak güvenilirliğinizi de korumaktadır. Masraf tartışmalarını, işlevsellik masrafı çerçevesinde (mesela, çevrimdışı kullanıcı imkanlı ve epostalı, 1000 koltuklu İnternet erişimli şirket epostası) yazılımı bedeli olan perakende satış kalemi olarak sunmayla kıyaslandığında daha iyi olacaktır: Ne de olsa tüm yazılım projelerinin bir masrafı vardır, elde etmenin bedeli sıfır olsa bile. Özgür kaynağın asıl önemi başlangıç masrafı değil IT üzerinde uzun vadeli kontrol sağlamasıdır. Önemli bir kilit uygulama: özel mülk İS'ler ile kullanıcı (veya şirket) IT üzerine kontrolünü yitirmiş ve hizmet sağlayıcısı ile olan tekel ilişkisinin yanlış tarafında bulunmaktadır. Açık kaynak ile bu kullanıcının kontrolündedir ve bunu kimse değiştiremez. Bu şekilde açıklandığında (IT riskini azaltma ve kontrol edebilme olarak) CEO'lar başta olmak üzere insanlar farkı derhal anlayabilmektedir ve bu uzun vadede elde etme bedelinden çok daha önemlidir.
Linux eğitimi
LKG'nin işi sadece Linux kullanımını savunmak değil, aynı zamanda üyelerini ve yakınlarındaki bilgisayar kullanıcılarını Linux ve ilintili bileşenlerini kullanmak üzere eğitmektir. Yerel bölgede çok ciddi bir fark yaratabilecek bir hedef. Üniversiteler ve Kolejler çeşitli sebeplerden müfredatlarına Linux eklemeye başlamışlarsa da, bu bazı Linux kullanıcılarına ulaşmayacaktır. Onlar için LKG sistem yönetimi, programlama, Inetrnet ve intranet teknolojileri üzerine temel veya ileri düzey eğitim verebilir.
İlginç bir gelişme ile bir çok LKG şirket desteğinin temel taşı konumuna gelmiş bulunuyor: LKG üyeliği sayesinde bilgisayar yeteneklerini geliştiren her çalışan, şirketin eğitmesi gereken insanların bir kişi azalmasına yol açmaktadır.Evdeki Linux yönetiminin depolar, çağrı merkezleri veya benzeri yüksek erişimli tesislerin bilgi yönetimleri ölçülerine tam uymasa da, MS-Windows deneyimlerinden ışık yılları kadar ötede bir hazırlık sunmaktadır. Linux dosya sistemleri tanziminde, yüksek erişimde gerçek zamanlı genişletmelerde ve diğer üst düzey Unix özelliklerinde ilerledikçe, Linux ile "gerçek" Unix arasında zaten müphem olan çizgi gittikçe daha çok yok olmaktadır.
Bu tip sadece bir çalışan yetiştirmesi olarak kalmayıp, bilgi teknolojileri küresel ekonomi için daha vazgeçilmez hale geldikçe, amme hizmeti olarak da görev yapacaktır. ABD'nin büyük şehir bölgelerinde, LKG'ler Linux'u okullara, küçük işletmelere, sosyal ve umumi derneklere ve diğer gayri tüzel ortamlara taşımışlardır. Bu hem Linux yandaşlığı hedefini gerçekleştirmektedir, hem de halkı eğitmektedir. Bu tip örgütlerin İnternet'te varlıklarını arttırıp, kendi çevrim içi erişimleri veya diğer Linux bağlantılı işlevlerini sunmaları, LKG'lere, farkındalık ve eğitim çabalarıyla, başlangıcından itibaren Linux ve özgür yazılım /açık kaynak topluluğunun bonkör ruh karakterini, topluma yayarak katılımcı olma şansı tanıyacaktır. Pek çok Linux kullanıcısı Torvalds gibi kodlama yapamaz ama her birimiz diğer Linux kullanıcılarına, Linux topluluğuna ve etrafımızdaki daha geniş topluma zaman ve çabalarımızı sunabiliriz.
Linux bu tip örgütler için doğal olarak uyumludur çünkü konuşlandırmalar, onlara pahalı lisans, yükseltme veya bakım bedelleri getirmemektedir. Teknik olarak zarif ve ekonomik olmasının yanı sıra, ticari şirketlerden edinilen ve ticari olmayan örgütlerin kullanmaya bayıldıkları fazlalık donanım üzerinde de gayet güzel çalışmaktadır. Dolaptaki P133, birisi üzerine Linux kurarsa gerçek iş yapabilir.
Ek olarak, Linux eğitimi zaman içerisinde diğer LKG hedeflerine de, özellikle Linux desteğine, yardımcı olmaktadır. Daha iyi eğitim, daha iyi destek demektir ve bu da yeniden eğitimi güçlendirip Linux topluluğunun büyümesini kolaylaştırır. Yani eğitim tüm çabanın anahtarıdır. Eğer bir LKG'nin sadece yüzde iki veya üçü kalanların sorumluluğunu yüklenirse, o LKG'nin büyümesi boğulur. Güvenebileceğiniz şey şudur: Eğer yeni ve deneyimsiz kullanıcılar gereken desteği LKG'lerinden bulamazlarsa, oraya uzun süre katılmaya devam etmezler. Eğer daha büyük bir yüzde kalanları desteklerse, LKG bu tip bir kısıtlama ile karşılaşmaz. Linux eğitimi ve aynı şekilde, Apache Web sunucusu, XFree86, TeX, LaTeX, gibi müttefik projeler bu dinamiğin anahtarıdır. Eğitim yeni Linux kullanıcısını deneyimli hale getirmektedir.
Son olarak, Linux kendi kendini belgeleyen bir ortamdır. Başka bir deyim ile topluluğumuzun belgelerini yazıp yayımlamak bize kalmıştır. Bu yüzden, LKG üyelerinin, Linux Belgeleme Projesi'ni ve dünya çapındaki yansılarını bildiklerinden emin olun. Bir LBP yansısı oluşturmayı düşünün. Ayrıca LKG'nin ürettiği, teknik sunum, rehber, yerel sıkça sorulan sorular vs. gibi her tür belgeyi comp.os.linux.announce, LBP ve diğer ilgili Linux kaynaklarında yayınlamayı unutmayın. LKG'lerin belgelendirmeleri sadece dış dünyaya haber verilmediğinden dolayı küresel Linux topluluğunun faydalanmasını engelleyebilir. Bunun olmasına izin vermeyin. Bir LKG'deki herhangi birinin bir konuda sorusu veya sorunu olduysa, bunun başka bir yerde başka birisinin de başına gelmesi oldukça muhtemeldir.
Linux desteği
Tabii ki, yeni gelen için bir LKG'nin rolü, Linux desteğidir ama Linux desteğinin sadece yeni gelenler için teknik destek olduğunu düşünmek hata olur. Çok daha fazla anlamı olmalıdır.
LKG'lerin destekleyebilecekleri gruplar:
 • kullanıcılar
 • danışmanlar
 • işletmeler, ticari olmayan örgütler ve okullar
 • Linux hareketi
Kullanıcılar
Yeni Linux kullanıcılarının en temel şikayeti, bir kez Linux kurduklarında, tüm modern Unixlerin genel özelliği olan dik öğrenme eğrisidir. Ancak o öğrenme eğrisi ile birlikte gerçek bir işletim sisteminin gücü ve esnekliği gelmektedir. Genelde LKG'ler yeni kullanıcıların öğrenme eğrilerini düzleştiren ana kaynaklardır.
Linux'un ilk on yılında, göz ardı edilmemesi gereken, önemli birinci sınıf basın kaynakları oluşmuştur: en uzun soluklu aylık dergiler Linux Journal ve Linux Gazette (çevrim içi; yeni siteyi not edin). Yakın zamanda, bunlara katılanlar LinuxFocus (çevrim içi), Linux Format, LinuxUser and Developer, Linux Magazine, Linux For You ve LinuxWorld Magazine.
Haftalık veya daha iyi yayınlanma döngüsü olan çevrim içi dergiler Linux Weekly News, Linux Today, FreshNews ve Newsforge.
Tüm bu kaynaklar LKG'lerin, hata düzeltmeleri, güvenlik sorunları, yamalar, yeni çekirdekler vs. gibi gerekli haber ve yenilikleri duyurmakta yardımcı olmuşlardır. Yeni kullanıcıların onların farkına varması sağlanmalı ve en yeni çekirdeklere hep ftp.kernel.org adresinden ve Linux Belgelendirme Projesi'nden CD tabanlı Linux dağıtımlarına oranla daha güncel Linux NASIL'larına ulaşabilecekleri öğretilmelidir.
Orta ve ileri düzey kullanıcılar da yerinde ve yararlı ipucu, gerçek ve sırlardan faydalanmaktadır. Linux dünyasının çeşitli görünüşleri sayesinde ileri düzey kullanıcılar bile bir LKG'ye katılarak yeni incelik veya teknikler öğrenebilmektedir. Bazen var olduğunu bilmedikleri yazılım paketlerini öğrenir, bazen de okuldan beri kullanmadıkları gizli vi komut sekanslarını hatırlarlar.
Danışmanlar
LKGler bir forum sunarak, danışmanların ve müşterilerin bir araya gelmelerini ve birbirlerini bulmalarını sağlar. Danışmanlar aynı zamanda LKG'lere deneyimli liderlik sunarak yardımcı olmaktadırlar. Yeni ve deneyimsiz kullanıcılar hem LKG'lerden, hem de danışmanlardan faydalanmaktadırlar. Basit destek talepleri LKG tarafından bedava halledilirken, ödeme karşılığı hizmet gerektiren karmaşık ihtiyaç ve sorunları LKG aracılığı ile bulunabilecek danışmanlar tarafından giderilir.
Bir danışman gerektiren ve gerektirmeyen durumların ayrım çizgisi bazen müphem olabilir ama genelde gayet açıktır. Bir LKG basitçe kaba ve anti Linux davranışı olacağından yeni kullanıcıları gereksiz yere danışmanlara rehin verdiğine dair bir üne sahip olmak istemezken, danışmanlık hizmeti arayan kullanıcıları ve bu hizmeti sunan profesyoneller arasında bağlantı aracılığı yapmaması için de bir sebebi yoktur.
Uyarı
İyi niyetli insanlar için "fark bariz" iken, bilinçli olarak sınırları fazla zorladıklarında özgür destek sınırları hakkında oldukça yoğun davranan, kaçınılmaz olanlar da yine bizimledir. Hatırlarsanız daha önce büyük çoğunluğun,herşeyi bedavaya aldıkları da dahil edinim masrafları ile (kullanım değeri yerine) değerlendirdiklerine değinmiştim. Bu, özellikle ticari dünyadaki, bazı kişileri LKG'nin teknik desteğini taşkınlık düzeyinde kullanırken (istismar), aynı bazda sürekli olarak uygunsuz ayrıntılar, yetersiz sürat, kullanıcıların aynı sorunun çeşitlemelerini öğrenip yeniden soramayacakları gibi sözde adil olmayan beklentiler hakkında şikayet edip dururlar. Başka bir deyişle, LKG gönüllüleri ile ilişkilerinde, ücret ödenen bir destek sağlayıcısı ile olan bir ilişki gibi davranırlar ama sıfır edinim masrafı olduğundan, sıfır saygı sunarlar.
Danışmanlık dünyasında bu tip davranışlar için "fatura terapisi" olarak adlandırılan bir uygulama vardır. Yukarda değinilen değerlendirme sisteminden dolayı danışman tavsiyeniz dikkate alınmıyor ve zayıfça kullanılıyorsa, daha fazla talep etmeniz gerekiyor olabilir. Karşılaştırmalı olarak, Linux topluluğu, kökten farklı bir değer sistemine sahip, "hediye kültürü" olarak karakterize edilmiştir. Üyeler emsaller arasında gelişen nam ile konum kazanırlar, ki bunu da, kod, belgeleme, umuma teknik destek vs. gibi görünür katılımla ilerletirler.
Çok farklı iki değer sistemi arasında çatışma çıkması kaçınılmazdır ve çirkinleşebilir. LKG katılımcıları nankör yeni gelene kafasını bir tepside iade etmeden önce araya girip nazikçe ihtiyaçlarının ödemeli bir hizmet (danışman tabanlı) ile daha kolay çözülebileceği tavsiyesi vermeye hazırlıklı olmalıdır. Her zaman yargılayıcı aramalar olacaktır. Sınır çizgisi daima tartışılabilir ve bir münakaşa kaynağı olabilir.
Sorunlu kişiye danışman tabanlı destek gerektiğini gösteren işaretler:
 • Teknolojik temelleri öğrenmek zorunda kalmamak amacıyla, çözümleri "reçete" (ezberci) olarak almak için ısrar etmek.
 • Tekrar tekrar aynı (veya çok benzeyen) soruları sormak.
 • Umumi (Linux topluluğu) forumlarındaki yardımcılardan özel destek almakta ısrar etmek.
 • Sorunların belirsiz veya zaman içinde değişen tanımlamaları.
 • Ek sorular sormak için yanıtlarda araya girmek (yanıtlara yetersiz ilgi gösterildiğine işaret eder).
 • Yanıtların tekrar yayını veya daha hızlı verilmesi için ısrar (sorunu olanın zamanı ve sorununun değerli olduğuna ama yardım edeninkilerin olmadığana işaret).
 • Fazlasıyla karışık, zaman alıcı ve/veya çok bölümlü sorular sormak.
Genelde, LKG üyeleri, Linux'un "hediye kültürü"ne, bilgiyi alıp kendi sıraları geldiğinde başkalarına öğretip sürdürerek katılmaya yatkın üyelere gönüllü düzeyinde yardım etmekten mutluluk duyarlar. Tabii ki başka öncelikler ve değerlere sahip olmanın hiç bir yanlış tarafı yoktur ama bu tip insanlara ihtiyaçlarına daha uygun olması açısından ücretli destek sağlamak çok daha uygun olabilir.
Bu noktada kullanışlı olacak veya olmayacak ek bir gözlem: İnsanların bedelsiz olarak yapmak isteyecekleri şeyler vardır, Linux topluluğundaki diğerlerine destek olmayı para karşılığı yapmamak gibi. Birisine gönüllü olarak yardım etmekten öteye geçmek ilişkiyi tamamen değiştirecektir. Birden bire müşteri haline gelen yoldaş bir bilgisayarcı çok farklı bir insan olacaktır. Sorumluluklar çok farklı ve daha ağır olacaktır. Bu ayrımın farkında olmanız tavsiye edilir.
Lütfen, uluslararası Linux danışmanları için Joshua Drake'in Linux Danışmanları Rehberi'ne göz atın.
İşletmeler, Ticari olmayan örgütler ve Okullar
LKG'lerin yerel işletmeler ve örgütleri destekleme imkanları da bulunmaktadır. Bu desteğin iki şekli vardır: LKG'ler IT işlemleri ve bilgisayar tabanlı işlemler için Linux (ve Linux tabanlı uygulamalar) kullanmak isteyen işletme ve örgütlere destek verebilirler. İkincisi, LKG'ler , Linux için yazılım geliştiren, Linux kullanıcılarına yemek sağlayan, Linux kuran veya destekleyen yerel işletme veya örgütlere destek verebilirler.
LKG'lerin, Linux'u bilgisayar işlemlerinde kullanmak isteyen işletmelere verebilecekleri destek, Linux'u evde denemek isteyenlere verebilecekleri destekten pek farklı olmayacaktır. Örneğin, Linux çekirdğini derlemek çok farklı değildir. Ancak destekleyici işletmelerin ek bazı özel mülk Linux yazılımlarına ihtiyaçları olabilir, mesela Oracle, Sybase ve DB2 veritabanları (veya VMware, Win4Lin ve benzerleri). Bu alanda bazı LKG'lerin uzmanlaşması, işletmelerin Linux dağıtımlarına geçişlerini kolaylaştırabilir.
Bu bizi doğrudan LKG'lerin işletmelere verebilecekleri ikinci tip desteğe götürür: LKG'ler az sayıdaki başka yerlerden edinilebilecek bilgiler için takas odasına dönüşebilirler. Mesela:
 • Hangi yerel ISP Linux dostudur?
 • Hiç Linux PC üreten yerel donanım satıcıları var mı?
 • Yerel olarak Linux CD satan mevcut mu?
Bu gibi bilgilerin korunması ve yayınlanması sadece LKG üyelerine değil, Linux dostu destekleyici işletmelere de şevk verip Linus dostu olmaya devam etmelerini sağlar. Hatta, bazen diğer işletmelerin de takip etmeleri için şevk verip rekabetçi bir ortamın gelişmesini sağlayabilir.
Özgür / Açık Kaynak Yazılım Geliştirilmesi
Son olarak, LKG'ler Linux hareketine, hayırsever bağışları teşvik ve organize ederek destek olabilir. Chris Browne bu konuda tanıdığım herkesten çok düşünmüştü ve aşağıdakileri iletmiştir:
Chris Browne, özgür yazılım / açık kaynak hayırseverliği üzerine
Bir başka katılım, değişik Linux ilintili örgütlere mali olarak sponsor olmayı teşvik etmek olabilir. Linux kullanıcılarının misli milyonları için, minnettar kullanıcıların bireysel olarak küçük bir katkıda bulunmaları gayet akla yatkındır. Milyonlarca kullanıcı olduğu ve Linux kullanıcısı başına hiç de mantıksız olmayan bir kaç yüz dolar (Bu yıl bir Microsoft işletim sistemini yükseltmeye harcanmamış 100 $) düşünüldüğünde, Linux araçları ve uygulamalarının geliştirilebilmesi için yüzlerce milyon dolar toplanabilir.
Bir kullanıcı grubu üyelerini farklı "geliştirme projeleri"nden birine katılmaya teşvik edebilir. Bir çeşit "vergiden muaf hayırseverlik" konumuna sahip olmak, kullanıcıların uygun vergi indirimi alarak, diğer organizasyonlara aktarılmak üzere doğrudan doğruya gruba katkıda bulunmalarını sağlayabilir.
Her durumda, LKG üyelerini bireysel olarak desteklemek istedikleri proje ve hedeflere sahip organizasyonlara doğrudan katkıda bulunmaya teşvik etmek en doğrusu olacaktır.
Bu bölüm muhtemel adayları listelemektedir. Hiç biri özel olarak tavsiye edilmemektedir ama liste düşünmek için kullanışlı malzeme sunmaktadır. Bir çoğu ABD'de hayır kurumu olarak kayıtlıdır, yani ABD katılımları vergiden düşülebilir.
Bunlar Linux ile çalışacak yazılımları geliştirmeye yönelik etkinlikleri bulunan organizasyonlardır:
Bu organizasyonlara katkıda bulunmak Linux ile kullanılabilecek özgürce dağıtılabilir yazılımların yaratılmasına doğrudan etki eder. Bu tip katılımlarda harcanan her Dolar, Linux topluluğuna başka herhangi bir harcama şeklinden daha fazla yarar sağlamaktadır.
Doğrudan Linux ile bağlantılı olmadıkları halde, desteklenmeye değer başka organizasyonlar da vardır:
 • San Francisco merkezli EFF, bağış destekli, temel haklarımızı teknolojiye rağmen korumaya çalışan, basını, poliçe hazırlayanları ve halkı teknoloji ile ilintili sivil özgürlükler üzerine eğitmeye çalışan ve hakların savunucusu olmaya çalışan bir üyelik organizasyonudur. Etkinliklerimiz arasında, yanlış yönlendirilen yasamaya karşı çıkma, bireylerin hakkını korumak için dava açıp savunma yapma, umuma yönelik kampanyalar düzenleme, ileri teknoloji üzerine teklifler ve bildiriler sunma, sıkça eğitimsel etkinlikler düzenleme, basınla düzenli olarak görüşme ve dünyadaki en çok yönlendirilen Web sayfalarından birisinde sayısal özgürlüklerle ilgili bilgilerin geniş bir arşivini yayınlama bulunmaktadır.
 • The LaTeX3 Project Fund
  The TeX Kullanıcı Grubu (TUG) LaTeX3 olarak bilinen, LaTeX yayınlama sisteminin "gelecek nesli" üzerine çalışmaktadır. TeX ve LaTeX'in en iyi desteklendikleri platformlardan birisi Linux'tur.
  Projeye bağışlar şu adresten yapılablir:
  TeX Users Group
  c/o Robin Laakso, executive director
  TeX Users Group
  PO Box 2311
  Portland, OR 97208-2311
  
  Avrupa için,
  UK TUG
  c/o Dr RWD Nickalls (Chairman, UK-TuG)
  Department of Anæsthesia,
  Nottingham City Hospital NHS Trust,
  Hucknall Road,
  Nottingham, NG5 1PB, UK
  
 • Project Gutenberg'in amacı, kamuya mal olmuş kitaplara elektronik ortamda özgürce erişimini sağlamaktır. Bu doğrudan bir "Linux işi" değildir ama epeyce hak eder görünmektedir ayrıca, platform bağımsızlığını etkin olarak teşvik etmektedirler, yani "ürün"leri Linux ile kullanılabilir.
 • The Open Source Education Foundation'ın (Açık Kaynak Eğitim Vakfı) amacı 12 yaş grubunun eğitimini Açık Kaynak ve Özgür Yazılım hareketinden çıkarılan kavram ve teknolojilerle geliştirmektir. Tux4Kids ile beraber, çocuklar, ebeveynler, öğretmenler ve diğer okul yöneticilerine yönelik, GNU/Linux'un, Klaus Knopper'in Knoppix'i üzerine kurulu bir dağıtımını (Çocuklar için Knoppix) yaratmıştır. OSEF okul bilgisayar laboratuarları kurup desteklemektedir ve öğrenci bilgisayar laboratuarlarında Tak ve Çalıştır iş istasyonu şeklinde bir "K12 Kutu" geliştirmişlerdir.
 • "PingoS e.V." Linux'un okullarda kullanımını çoğaltmak amacını güden tescilli ticari olmayan bir birimdir. Linux ile ilgili olarak bütün Alman okulları birimi bedelsiz olarak kullanabilmetke ve PingoS elemanları okullarda Linux üzerine sunumlar yapmaktadır. Ayrıca, PingoS, Linux ve özgür/ açık kaynak yazılımlar üzerine geniş ve bedelsiz bir Almanca belgelendirme yaratmak isteyen SelfLinux'un yasal başıdır.
 • OSAF, Mitch Kapor'un, öncü kişisel bilgi yöneticisi Chandler ile başlayarak, benzersiz kalitede açık kaynak uygulama yazılımları yaratıp popüler hale getirmeye çalışan ticari olmayan vakfıdır.
(Lütfen yukarıdaki Linux ilintili hayır kurumlarına eklemelerin memnuniyetle karşılanacağını hatırlayınız.)
Linux Hareketi
Bu NASIL belgesinde Linux Hareketi diye adlandırdığım şeye atıflarda bulundum. Gerçekten de uluslararası Linux fenomenini daha iyi açıklayabilecek bir yol yok: bir bürokrasi değil ama organize, şirket değil ama her yerdeki işletmeler için önemli. Bir LKG için uluslararası Linux hareketini desteklemenin en iyi yolu, yerel Linux topluluğunu sağlam, canlı ve büyür tutmaktır. Linux uluslararası olarak geliştirilmekte, ki bunu kolayca çekirdek kaynak kodunun MAINTAINERS dosyasına göz atarak anlayabilirsiniz ama Linux aynı zamanda uluslararası olarak kullanılmakta. Bu sürekli büyüyen kullanıcı tabanı Linux'un sürekli başarısının anahtarı ve LKG'lerin hayati önemi olduğu yerdir.
Linux hareketinin uluslararası gücü bedeli ve özgürlüğü için emsalsiz bilgisayar işlem gücü ve karmaşıklığıdır. Anahtarlar, değer ve özel mülki denetimden bağımsızlıktır. Her yeni kişi, grup, işletme veya organizasyon Linux'un değerini denediğinde, Linux hareketi büyüyor ve LKG'ler bunun gerçekleşmesine yardım ediyor.
Linux sosyalleşmesi
LKG'lerin değineceğimiz son hedefleri sosyalleşmedir. Bazı yönlerden LKG'lerin kaç tanesinin hangi düzeyde yaptıkları belli olmadığından tartışılması en zor hedeftir. Diğer hedeflerde etkinliği olmayan bir LKG garip de olsa, sosyalleşmenin hedef olmadığı LKG'ler olabilir.
Ama görünüşe göre, ne zaman iki veya üç Linux kullanıcısı bir araya gelse, eğlence, şamata ve genellikle bira ardından geliyor. Linus Tovalds'ın Linux için daima direnen bir hedefi vardı: daha fazla eğlenmek. Korsanlar, çekirdek geliştirenler ve Linux kullanıcıları için yeni bir çekirdek indirmek, eski bir tanesini yeniden derlemek, bir pencere yöneticisi ile eğlenmek veya bazı kodları kırmak gibisi yoktur. Linux'un doğal eğlencesi bir çok LKG'yi bir arada tutar ve LKG'leri doğal bir sosyalleşmeye götürür.
"Sosyalleşme" derken, temel olarak deneyimlerin paylaşılması, arkadaşlık kurulması ve karşılıklı hayranlık ve saygı paylaşımını kast ediyorum. Başka bir anlam daha var, sosyal bilimcilerin kültürleşme dedikleri bir şey. Her harekette, kurumda veya insan topluluğunda, Linux deyimleri ile yeni gelenlerin korsana dönüştürülecekleri, belirli bir olaylar yöntemine veya örgüsüne ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, kültürleşme sizi "onlardan" biriyken, "bizden" birisine dönüştürür.
Yeni Linux kullanıcılarının gelip, Linux kültürünü, kavramlarını, geleneklerini ve terminolojisini öğrenmeleri önemlidir. Linux hareketi, kültürleşmesi, "gerçek kültürleşme"den farklı olarak eposta listelerinde ve Usenet üzerinde de olabilir, ancak ikincinin etkisi zayıf kültürlenen kullanıcılar ve spam yüzünden zorlanmaktadır. LKG'ler bu görevde, çok daha fazla etkileşim ve kişisel odaklanmadan dolayı yazışma veya haber gruplarından çok daha etkilidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hangi LKG'ler mevcut? Başlangıç LKG etkinlikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası