İlk XML biçimleme örneğinin geniş açıklaması

Bu resimde bir XML belgenin bir tarayıcıda gösterilişi resmedilmiştir.

Beş satırlık bir metin tamamı aynı biçemde gösterilmiş olup, şu satırları içermektedir:

Kestirme nitelikler
N. B. Bugüner
Belge yazarlarının çeşitli niteliklerin değerlerini
bir tek nitelikte belirtebilmelerine imkan veren
niteliklere kestirme nitelikler adı verilir.

Bu resim örnek XML belge Iceweasel (nam-ı diğer Firefox) ile görüntülendikten sonra ekran görüntüsünün bir kopyası alınıp fazlalıkları kırpılarak elde edilmiştir.

Resme geri dön.