İkinci XML biçimleme örneğinin geniş açıklaması

Bu resimde bir XML belgenin bir tarayıcıda gösterilişi ile ilgili ikinci örnek resmedilmiştir.

Beş satır gösterilmiş olup tamamı aynı renktedir. Bununla birlikte, ilk satır bir başlık satırı olup daha büyük bir yazıtipi ile biçimlenmiştir. İkinci satır çevirmenin adını eğik yazıyla içermektedir. Kalan satırların biçemsel bir özellikleri yoktur. Satırlar şunlardır:

Kestirme nitelikler
N. B. Bugüner
Belge yazarlarının çeşitli niteliklerin değerlerini
bir tek nitelikte belirtebilmelerine imkan veren
niteliklere kestirme nitelikler adı verilir.

Bu resim örnek XML belge Iceweasel (nam-ı diğer Firefox) ile görüntülendikten sonra ekran görüntüsünün bir kopyası alınıp fazlalıkları kırpılarak elde edilmiştir.

Resme geri dön.