Artalan örüntüsü için geniş açıklama

Bu resimde bir çerçevenin içerik ve kenar iç boşluk alanlarında bir artalan resminin nasıl yinelendiği gösterilmiştir.

Bu örnekte bir artalan resmi bir çerçeveye (örnek için bu BODY elemanınca oluşturulan çerçevedir) önce ortalanmıştır. Çerçeve paragraflar halinde bir metin içermekte olup metin gri renktedir.

Resim, soluk sarı bir artalan üzerinde mavi renkte dalgalı bir çizgi içermekte olup, BODY çerçevesinin üstünden altına kadar tek sıra halinde yinelenmiştir. Sonuçta, ortasında dalgalı bir çizgi bulunan bir sayfa görülmektedir.

Resme geri dön.