Tablo sırası yüksekliğinin hesabı ve gözelerin düşeyde hizalanmasını gösteren örneğin geniş açıklaması

Bu şekil, çok sayıda göze içeren bir sıranın yüksekliğini saptamak için gözelerin 'vertical-align' niteliklerinin nasıl biraraya getirileceğini göstermektedir. Şekilde ayrıca, 'vertical-align' niteliğinin tablo gözelerine uygulanan bazı değerlerinin anlamları gösterilmiştir: baseline, top, bottom, ve middle (Türkçeleri, sırasıyla: taban çizgisi, üst, alt ve orta).

Şekilde, yükseklikleri ve hizalamaları farklı beş (numaralanmış) göze içeren bir sıra görülmektedir. Sıranın sağında kırmızı ile yazılmış dizgeler, yukarıdan aşağı doğru sıranın üst, taban çizgisi, orta ve alt hizalarının konumlarını göstermektedir.

İlk göze sıranın taban çizgisi ile hizalanır ve sıranın tepesine dokunmaz. İkinci göze de sıranın taban çizgisi ile hizalanır ve sıranın altına dokunmaz. Üçüncü göze sıranın tepesine hizalanır ve sıranın altına dokunmaz. Dördüncü göze sıranın altına hizalanır ve sıranın tepesine dokunmaz. Beşinci göze sıranın ortasına göre hizalanır ve sıranın ne altına ne de üstüne dokunur. Her gözenin sıra çerçevesi içinde nasıl hizalandığı her göze çerçevesinin içinde yatay bir kırmızı çizgi ile gösterilmiştir.

Resme geri dön.