İmleç örneğinin geniş açıklaması

Bu resim bir gezen imleç etkisi oluşturmak için mutlak konumlamanın kullanımını göstermektedir. İmleç ("=>") paragrafın solundaki 2em'lik boşlukta gezinir (paragrafın boyutları değiştikçe BU sözcüğü ile birlikte imleç yer değiştirir).

Resimdeki düşey çizgiler paragrafın taşıyıcı blokunun kenarlarını gösterir. Paragraf metni (siyah) bu kenardan 3em sağa kaydırılmıştır (resimde gösterilmiştir). İşaretçi dizge (kırmızı "=>" dizgesi) bu boşlukta 3. satırdaki "BU" sözcüğünün solunda görünmektedir.

Aşağıdaki PRE elemanı resmi taklit eder. Düşey çubuklar taşıyıcı blokun sol kenarını temsil etmektedir.

|   Bir işaretçi yapmak için
|   "=>" dizgesini kullandım.
| =>BU sözcüğünün bulunduğu
|   satırı göstermek üzere
|   paragrafın solundaki
|   boşlukta "yüzecek".

Resme geri dön.