Başharfin büyütülme örneğinin geniş açıklaması

Bu resimde, :first-letter sözde elemanının baş harfin büyütülmesi için kullanımının sonucu gösterilmektedir.

Metin 5 satırdan oluşmaktadır. İlk satır büyük "A" harfi ile başlamakta ve iki satır yüksekliğinde yer kaplamaktadır. Metnin kalanı "A" harfinin altından sola akar (ilk iki satır, "A" harfinin sağında sonrakiler altında yer alır).

Aşağıdaki yerleşimde, "A" harfi bir boşlukla metinden ayrılıp, ikinci satıra uzanan kısmı "_" karakteri ile gösterilmiştir:

A ÇIKLAMALAR dizgecikler
_ arasında her yerde
bulunabilirler ve içerikleri
yoksayılır. Açıklamalar iç içe
olamazlar.

Resme geri dön.