Tırnak içinde başharf örneğinin geniş açıklaması

Bu resimde, :first-letter sözde elemanının baş harfin büyütülmesi için kullanımının sonucu gösterilmektedir. Önceki örnekten farklı olarak metin bir tırnak imi ile başlamaktadır.

Metin 5 satırdan oluşmaktadır. İlk satır büyükçe bir çift tırnak imi ve "A" harfi ile başlamakta ve bunlar iki satır yüksekliğinde yer kaplamaktadır. Metnin kalanı "A" harfinin altından sola akar (ilk iki satır, "A" harfinin sağında sonrakiler altında yer alır).

Aşağıdaki yerleşimde, çift tırnak ve "A" harfi bir boşlukla metinden ayrılıp, ikinci satıra uzanan kısımları "_" karakteri ile gösterilmiştir:

"A ÇIKLAMALAR" dizgecikler
__ arasında her yerde
bulunabilirler ve içerikleri
yoksayılır. Açıklamalar iç içe
olamazlar.

Resme geri dön.