Mutlak konumlama örneği resminin geniş açıklaması

Bu resim mutlak konumlamanın etkilerini gösterir.

Bir belge penceresi gösterilmiştir. Hepsi numaralanmış 8 satırı vardır ve her satırın yüksekliği 30 pikseldir. 'harici' pencerisinin dışında kalan metnin tamamı 1. ve 2. satırlardadır.

'harici' çerçevesi belge penceresinin alt sağ çeyreğini kaplayacak şekilde mutlak olarak konumlanmıştır. 'harici' çerçevesi ve astsallarındaki metnin tamamı 5. satırdan 7. satıra kadar satırların sağ yarılarına yerleştirilmiştir.

Aşağıdaki PRE elemanınında 30 piksellik satırlar 2 satırla ifade edilmiş ve her çiftin ikinci satırının başına ilgili satır numarası yazılmıştır. Resimde bulunan satırlar şöyle sıralanmışlardır:


1 Gövde içeriğinin başlangıcı. Gövde

2 içeriğinin sonu.

3

4          Harici içeriğin

5          başlangıcı. Dahili

6          içeriğimiz. Harici

7          içerik sonu.

8

Öntanımlı metin rengi siyahtır. "Harici içeriğin başlangıcı" kırmızı, "Dahili içeriğimiz" mavi ve "Harici içerik sonu" kırmızıdır.

Resme geri dön.