Yüzen çerçeve örneği resminin geniş açıklaması

Bu resim bir yüzen çerçevenin etkilerini gösterir.

Bir belge penceresi gösterilmiştir. Hepsi numaralanmış 8 satırı vardır ve her satırın yüksekliği 30 pikseldir. 'dahili' çerçevesi yüzdürülüp sağa yanaştırıldığından belgenin diğer tüm metni (1. satırdan 4. satıra kadar) yüzen çerçevenin solundan akar.

Aşağıdaki PRE elemanınında 30 piksellik satırlar 2 satırla ifade edilmiş ve her çiftin ikinci satırının başına ilgili satır numarası yazılmıştır. Düşey çubuklar yüzen çerçevenin sol kenarını temsil etmektedir. Resimde bulunan satırlar şöyle sıralanmışlardır:


1 Gövde içeriğinin başlangıcı. Harici

2 içeriğin başlangıcı. Harici |Dahili
                |
3 içerik sonu. Gövde içeriğinin|içeriğimiz.

4 sonu.

Öntanımlı metin rengi siyahtır. "Harici içeriğin başlangıcı" kırmızı, "Dahili içeriğimiz" mavi ve "Harici içerik sonu" kırmızıdır.

Resme geri dön.