Normal akış örneği resminin geniş açıklaması

Bu resim ebeveyn ve kardeş çerçeveler arasında metnin normal akışını gösterir.

Bir belge penceresi gösterilmiştir. Hepsi numaralanmış 8 satırı vardır ve her satırın yüksekliği 30 pikseldir. Belgede 1. satırdan başlayan 4 satırlık bir metin bulunmaktadır.

Aşağıdaki PRE elemanınında 30 piksellik satırlar 2 satırla ifade edilmiş ve her çiftin ikinci satırının başına ilgili satır numarası yazılmıştır. Resimde bulunan satırlar şöyle sıralanmışlardır:


1 Gövde içeriğinin başlangıcı. Harici

2 içeriğin başlangıcı. Dahili içeriğimiz.

3 Harici içerik sonu. Gövde içeriğinin

4 sonu.

Öntanımlı metin rengi siyahtır. "Harici içeriğin başlangıcı" kırmızı, "Dahili içeriğimiz" mavi ve "Harici içerik sonu" kırmızıdır.

Resme geri dön.