Göreli konumlama örneği resminin geniş açıklaması

Bu resim göreli konumlamanın etkilerini gösterir.

Bir belge penceresi gösterilmiştir. Hepsi numaralanmış 8 satırı vardır ve her satırın yüksekliği 30 pikseldir. 'harici' çerçevesinin metni (başlangıcı 1. satırın sonunda, devamı 2. satırda) 12 piksel yukarı kaydırılmıştır. 'dahili' çerçevesinin de birlikte yukarı kaydırılmış olması gerekirken, belirtilen göreli konumlama ile eski konumuna kaydırılmıştır.

Aşağıdaki PRE elemanınında 30 piksellik satırlar 2 satırla ifade edilmiş ve her çiftin ikinci satırının başına ilgili satır numarası yazılmıştır.Resimde bulunan satırlar şöyle sıralanmışlardır:

                Harici
1 Gövde içeriğinin başlangıcı.
 içeriğin başlangıcı.
2           Dahili içeriğimiz.
 Harici içerik sonu.
3          Gövde içeriğinin

4 sonu.

Öntanımlı metin rengi siyahtır. "Harici içeriğin başlangıcı" kırmızı, "Dahili içeriğimiz" mavi ve "Harici içerik sonu" kırmızıdır.

Resme geri dön.