İlk taşıyıcı bloka göre mutlak konumlamayı gösteren resmin geniş açıklaması

Bu resim bir çerçevenin ilk taşıyıcı bloka göre mutlak olarak konumlanmasının etkilerini gösterir.

Bir belge penceresi gösterilmiştir. Hepsi numaralanmış 8 satırı vardır ve her satırın yüksekliği 30 pikseldir. Gövde ve 'harici' metninin tamamı 1, 2 ve 3. satırları kaplamaktadır. 'dahili' çerçevesi belge çerçevesinin (ilk taşıyıcı blok) sol-üst köşesine (0,0) göre konumlanmıştır.

Aşağıdaki PRE elemanınında 30 piksellik satırlar 2 satırla ifade edilmiş ve her çiftin ikinci satırının başına ilgili satır numarası yazılmıştır. Satır numaralarını gösteren numaralar ilk taşıyıcı blokun dışında kalırlar. Resimde bulunan satırlar yaklaşık olarak şöyle sıralanmışlardır:


 1 Gövde içeriğinin başlangıcı. Harici

 2 içeriğin başlangıcı. Harici içerik sonu

 3 Gövde içeriğinin sonu.
(10,110)
 4 +---
  |Dahili
 5 |
  |içeriğimiz.
 6 +---

 7

 8

Öntanımlı metin rengi siyahtır. "Harici içeriğin başlangıcı" kırmızı, "Dahili içeriğimiz" mavi ve "Harici içerik sonu" kırmızıdır.

Resme geri dön.