Başlığı solunda yeralan bir tablonun gösterildiği resmin geniş açıklaması

Bu resim, başlığı solunda yer alan bir tablonun başlığı ile ilişkisini ve görsel biçimleme modelinin davranışını göstermektedir.

Resimde 3 sütunlu, biri sütun başlıkları için olmak üzere 7 sırası bulunan bir tablo gösterilmiştir. Tablo kendi taşıyıcı blokuna göre ortalanmış, sol ve sağ kenar dış boşluk alanlarının sınırları birer çizgiyle tasvir edilmiş ve bu çizgiler "Sayfanın kenar dış boşluk sınırları" dizgesi ile isimlendirilmişlerdir. Tablonun öncesinde bir paragraf yer almaktadır.

Taşıyıcı blokun sol kenar dış boşluk alanında sağa yanaşık 7 satırlık bir paragraf tablonun altına hizalanmıştır. Dolayısıyla, tablo başlığı ilk taşıyıcı blok çerçevesinin sol kenar dış boşluğu içinde kalmıştır.

Resme geri dön.