İç ve dış liste imleyicileri arasındaki farkı gösteren örneğin geniş açıklaması

Resim aslında, liste imleyici çerçevesinin ilkesel liste çerçevesinin konumu üzerinde hiçbir etkisinin olmayışını göstermektedir.

Resimde ikincisi birincisine göre sağa ötelenmiş gibi görünen iki liste bulunmaktadır. Her listenin iki öğesi ve her öğenin iki satırı vardır.

Üstteki listede, liste imleyici çerçevesi (disklerin bulunduğu bölüm), her liste öğesinin ilkesel çerçevesinin sol dışında kalmaktadır.

Alttaki listede, liste imleyici çerçevesi (diskleri içeren bölümler), her liste öğesinin ilkesel çerçevesinin içindeki ilk satır çerçevesinde yer almaktadır.

İkinci listenin altında, yukarıya yönelmiş bir ok dört liste öğesinin ilkesel çerçevelerinin sol kenarını işaret etmekte ve sağındaki metinde şunlar yazmaktadır: "Liste öğesi çerçevelerinin sol tarafları imleyici çerçevesinin yerleşiminden etkilenmez."

Resme geri dön.