Benek tanımı için şematik gösterimin geniş açıklaması

Bu şekilde, kullanıcının görüntü yüzeyine (kağıt veya ekran) mesafesinin bir beneğin tanımını nasıl değiştirdiği resmedilmiştir.

Resimde kullanıcı farklı mesafelerdeki iki ayrı yüzeye bakmaktadır; biri kullanıcıdan 71 cm (28 inç) uzakta, diğeri ise 3,5 m (140 inç) uzaktadır. Kullanıcının gözü ile yüzeyler arasında bir odak konisi gösterilmiştir. Koninin ilk yüzeydeki ara kesitinin çapı 0,26 mm iken ikinci yüzeydeki taban çapı 1,4 mm olmaktadır.

Resme geri dön.