Yapısal olarak üst üste binen gözelerin oluşturulmasını gösteren örneğin geniş açıklaması

Bu örnek biri HTML ve diğeri başka bir dilde yazılmış iki tablonun tablo modelleri arasındaki fark gösterilmiştir. İlk örnek HTML tarafından kuraldışı bir şekilde tanımlanmış olup, soldaki şekilde, HTML kurallarına göre yerleştirildiğinde gözelerin nasıl üstüste bineceği gösterilmiştir. HTML olmayan diğer örneğe BB kuralları uygulanmış olup bir sorun ortaya çıkmamıştır.

Resim, biri HTML diğeri HTML olmayan benzer iki örneğin nasıl oluşturulduğunu göstermektedir. HTML örneğin nasıl oluşturulacağı tanımsız olup olası bir oluşturuluşu resmin sol yarısında gösterilmiştir: iki gözesi üst üste binmiştir. HTML olmayan örneğin oluşturuluşu resmin sağ yarısında gösterilmiştir; BB kuralları uygulanmış olup üst üste binen gözeler yoktur.

Her iki tabloda da gözelerin artalanları gri, kenar çizgileri siyah renktedir. Her birinin içeriği gözenin numarasını belirten tek bir rakamdan oluşmaktadır. Gözeler aralarında belli birer boşluk bırakılarak dizilmişlerdir.

Soldaki tablonun ilk sırası 1'den 4'e kadar numaralanmış dört gözeden meydana gelmiştir. 3 numaralı göze altındaki sıraya yayılmıştır. Tablonun ikinci sırasında 5 numaralı tek bir göze olup birinci ve ikinci sütunlara yayılmıştır. Bu bakımdan 2 numaralı göze ile 5 numaralı göze ikinci sıranın ikinci sütununda üst üste binmişlerdir. Üst üste binme durumu koyu gri renkle ifade edilmiştir.

Soldaki tablonun da ilk sırası aynı şekilde 1'den 4'e kadar numaralanmış dört gözeden meydana gelmiştir. 2 numaralı göze yine altındaki sıraya yayılmıştır. Tablonun ikinci sırası tek bir göze, 5 numaralı gözeyi içermekte olup göze üçüncü ve dördüncü sütunlara yayılmıştır. Dolayısıyla üst üste binen gözeler yoktur ama ikinci sıranın ilk gözesi boştur.

Resme geri dön.