Örtüşen kenar çizgileri modelinde öncelikler örneğinin geniş açıklaması

Bu resimde, birbirleriyle çakışan ve renkleri, biçemleri ve genişlikleri farklı kenar çizgilerinin, örtüşen kenar çizgileri modelinde oluşturulması örneği resmedilmiştir.

Resimde gözeleri 1'den 15'e kadar numaralanmış beş sıralı, üç sütunlu bir tablo görülmektedir.

Tablo, 5 piksel genişliğinde kesintisiz sarı bir kenar çizgisi ile çevrelenmiştir. İlk sütun 3 piksel genişliğinde kesintisiz siyah bir kenar çizgisine sahip olup sağ kenar çizgisi dışındaki kenarlarının çizgileri tablonun kenar çizgisiyle örtülmüştür. 5 numaralı göze (2. sıra, 2. sütun), 5 piksel genişlikte kesik çizgili mavi kenar çizgisine sahip olup sol kenarı ilk sütunun kenar çizgisini örtmüştür. 6 numaralı gözenin (2. sıra, 3. sütun) ise 5 piksel genişlikte kesintisiz yeşil kenar çizgisi olup, 5. gözenin sağ kenar çizgisini ve tablo sağ kenar çizgisini çakıştığı bölgede örtmektedir.

Resme geri dön.