Artalan hesabı örneğinin geniş açıklaması

Resimde üç saydam gözeli küçük bir tablo yer almakta ve artalanın nasıl hesaplandığını göstermektedir.

Tablo iki sıradan oluşmaktadır İlk sırada dört satır vardır ve 2. göze 2 sıraya yayılmıştır. İkinci sıranın 1, 3 ve 4. sütunları boştur.

İçerikleri olan gözelerin artalan rengi kırmızı olup çift çizgili siyah renkte kenar çizgileri vardır. Boş gözeler tablonun artalan rengini alırlar (#ff0).

Resme geri dön.