Örtüşen kenar çizgileri modeli örneğinin geniş açıklaması

Bu şekilde, 'border-collapse' niteliğinin 'collapse' değerinin etkileri gösterilmiştir.

Şekilde aynı sırada üç göze ve bunları ayıran çizelge çizgileri görülmektedir. Gözelerin içerik genişlikleri, sol ve sağ kenar çizgileri ile kenar iç boşlukları, örneğin bağıntısında kullanılan kısaltmalarla belirtilmiştir. Her çerçeve çizgisi (noktalı kırmızı çizgi) iki göze arasındaki çerçeve çizgisinin tam ortasından geçmektedir.

tablodaki gözelerin içerik genişlikleri, sol ve sağ kenar iç boşlukları ile tablonun kenarlarına dokunan gözeler hariç, kenar çizgilerinin genişliklerinin toplamı gözelerin altında tablo genişliği olarak gösterilmiştir. Tablonun kenarlarına dokunan gözeler için tablonun dış kenar çizgilerinin sadece iç yarıları tablo genişlik hesabına dahil edilir.

Resme geri dön.