Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Z
Önceki I. Oylum - Türkçe Ansiklopedik Sözlük Sonraki
Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Z
İçindekiler
1. Z-dönüşümü
2. Zamanaşımı
3. Zaman Ve Tarih Damgası
4. Zaman Paylaşımı
5. Zamanda Ayrık
6. Zamanuyumsuz
7. Zamanuyumsuz Tazeleme
8. Zarar Vermek
9. Zayıflama
9.1. Zayıflama Katsayısı
10. Zırh
11. Zil
12. Zil Tonu
13. Zincir Kodu
14. Zincir Kuralı
15. Zincirleme
15.1. Zincirleme Dosya
15.2. Zincirleme Liste
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yürürlükteki Başlangıç Z-dönüşümü
Bir Linux Kitaplığı Sayfası