Gelişmiş Görüntü Seçenekleri
Önceki Komut Satırı Sonraki
Gelişmiş Görüntü Seçenekleri
-pix_fmt biçim
Benek biçimini ayarlar. Desteklenen benek biçimlerinin tamamını görmek için biçim olarak list belirtiniz.
-sws_flags bayraklar
SwScaler bayrakları belirtilir (FFmpeg, SwScaler desteğiyle derlenmişse geçerlidir).
-g sayı
Resim grubu boyutu belirtilir.
-intra
Sadece iç kareler kullanılır.
-vdt sayı
Eşik kaldırılır.
-qscale oran
Sabit görüntü nicemleyici oranı (VBR) kullanılır.
-qmin oran
Asgari görüntü nicemleyici oranı (VBR)
-qmax oran
Azami görüntü nicemleyici oranı (VBR)
-qdiff sayı
Görüntü nicemleyici oranları (VBR) arasındaki azami fark
-qblur sayı
Görüntü nicemleyici oranı bulanıklığı (VBR)
-qcomp sayı
Görüntü nicemleyici oranı sıkıştırması (VBR)
-lmin katsayı
Asgari görüntü lagranj katsayısı (VBR)
-lmax katsayı
Azami görüntü lagranj katsayısı (VBR)
-mblmin katsayı
Asgari makroblok nicemleyici oranı (VBR)
-mblmax katsayı
Azami makroblok nicemleyici oranı (VBR)
Son dört seçenek (lmin, lmax, mblmin, mblmax) katsayı birim kullanır ama siz oran birimlerinden kolayca dönüşüm için QP2LAMBDA sabitini kullanabilirsiniz:
ffmpeg -i kaynak.uzt -lmax 21*QP2LAMBDA hedef.uzt
-rc_init_cplx güçlük
Tek geçişli kodlamada başlangıçtaki güçlük.
-b_qfactor çarpan
P- ve B-kareler arasındaki qp çarpanı.
-i_qfactor çarpan
P- ve I-kareler arasındaki qp çarpanı.
-b_qoffset mesafe
P- ve B-kareler arasındaki qp mesafesi.
-i_qoffset mesafe
P- ve I-kareler arasındaki qp mesafesi.
-rc_eq ifade
Hız denetim ifadesi belirtilir (bkz, FFmpeg Formül Değerlendiricisi) (öntanımlı = tex^qComp).
-rc_override önem
Belli bir aralık için hız denetimini değiştirir
-me_method yöntem
Hareket tahmin yöntemi olarak yöntem kullanılır Az kaliteliden çok kaliteliye doğru yöntemler:
zero
Sadece (0, 0) vektörünü dener.
phods
log
x1
hex
umh
epzs
(öntanımlı yöntem)
full
Yorucu arama (yavaş ve epzs'den pek az daha iyi)
-dct_algo algo
DCT algoritması olarak algo belirtilir. Olası değerler:
0
FF_DCT_AUTO (öntanımlı)
1
FF_DCT_FASTINT
2
FF_DCT_INT
3
FF_DCT_MMX
4
FF_DCT_MLIB
5
FF_DCT_ALTIVEC
-idct_algo algo
IDCT algoritması olarak algo belirtilir. Olası değerler:
0
FF_IDCT_AUTO (öntanımlı)
1
FF_IDCT_INT
2
FF_IDCT_SIMPLE
3
FF_IDCT_SIMPLEMMX
4
FF_IDCT_LIBMPEG2MMX
5
FF_IDCT_PS2
6
FF_IDCT_MLIB
7
FF_IDCT_ARM
8
FF_IDCT_ALTIVEC
9
FF_IDCT_SH4
10
FF_IDCT_SIMPLEARM
-er n
Hatalara dayanma gücü n yapılır.
1
FF_ER_CAREFUL (öntanımlı)
2
FF_ER_COMPLIANT
3
FF_ER_AGGRESSIVE
4
FF_ER_VERY_AGGRESSIVE
-ec bit_mask
Hatalar bit_mask'a göre gizlenir. bit_mask şu değerleri içerebilen bir bit maskesidir:
1
FF_EC_GUESS_MVS (öntanımlı = etkin)
2
FF_EC_DEBLOCK (öntanımlı = etkin)
-bf sayı
sayı B-kare kullanılır (MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 için desteklenir).
-mbd kip
Makroblok kararı
0
FF_MB_DECISION_SIMPLE: mb_cmp kullanılır (FFmpeg için şimdilik değiştirilemiyor).
1
FF_MB_DECISION_BITS: En az bit gerektiren seçilir.
2
FF_MB_DECISION_RD: Hız bozulması
-4mv
Makroblok tarafından dört hareket vektörü kullanılır (sadece MPEG-4 için).
-part
Veri bölümlemesi kullanılır (sadece MPEG-4 için).
-bug parametre
Kendiliğinden saptanmayan kodlayıcı hatalarının etrafından dolaşılır.
-stric kararlılık
Standartları izlemedeki kararlılık belirtilir.
-aic
Gelişmiş iç kodlama etkin kılınır (h263+).
-umv
Sınırsız hareket vektörü etkin kılınır (h263+).
-deinterlace
Satır araları taranmaz (Resim bir kere taranır, satır araları için bir kere daha taranmaz).
-ilme
Kodlayıcıda satır arası tarama desteği için zorlar (sadece MPEG-2 ve MPEG-4). Eğer girdi dosyası satır arası taramalıysa ve bu biçimi en az kayıpla korumak istiyorsanız bu seçeneği kullanınız. Tersine, girdi akımında satır arası tarama desteğini -deinterlace ile kaldırabilirsiniz ama bu işlem kayıplara sebep olur.
-psnr
Sıkıştırılmış karelerin PSNR'si hesaplanır.
-vstats
Görüntü kodlama istatistikleri vstats_HHMMSS.log dosyasına dökümlenir.
-vstats_file dosya
Görüntü kodlama istatistikleri dosya dosyasına dökümlenir.
-vhook modül
Görüntü işleme modülü modül devreye sokulur. modül modül ismini ve boşluklarla ayrılmış olarak modül parametrelerini içerir.
-top n
top=1/bottom=0/auto=-1 alanı önce gelir.
-dc hassasiyet
İç dc hassasiyeti.
-vtag fourcc/tag
Görüntü fourcc/tag'ı için zorlar.
-qphist
QP çizgesini gösterir.
-vbsf bitakımı-filtresi
Olası bit akımı filtreleri: dump_extra, remove_extra, noise.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Görüntü Seçenekleri Başlangıç Ses Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası