Gelişmiş Seçenekler
Önceki Komut Satırı Sonraki
Gelişmiş Seçenekler
-map girdi-akımı-kimliği[:girdi-akımı-kimliği]
Girdi akımlarının çıktı akımlarına eşlenmesini sağlar. Girdi akımlarını çıktıda olması gereken sırada sıralamanız yeterlidir. Belirtilen [girdi-akımı-kimliği] sync'e uydurulur.
-map_meta_data girdi-dosyası:çıktı-dosyası
Çıktı dosyasının temel verilerini girdi dosyasındaki temel verilerden oluşturur.
-debug
Hata ayıklamaya özgü bilgileri basar.
-benchmark
Karşılaştırmalı değerlendirme için zamanlama bilgileri eklenir.
-dump
Her girdi paketi dökümlenir.
-hex
Paketler dökümlenirken yararlı yük de dökümlenir.
-bitexact
Sadece doğru bit algoritmaları kullanılır (kodek denemesi için).
-ps sayı
Paket boyutunu sayı bit yapar.
-re
Girdiyi doğal kare hızıyla okur. Genelde yakalama aygıtını taklit etmek için kullanılır.
-loop_input
Girdi akımı üzerinde döngü oluşturur. Şimdilik sadece görüntü akımlarıyla çalışmaktadır. Bu seçenek özdevinimli FFserver denemelerinde kullanılır.
-loop_output döngü-sayısı
Canlandırılmış GIF gibi döngü destekleyen biçimlerde çıktı döngüsünü yineler (0 değeri çıktının sonsuza kadar yinelenmesini sağlar).
-threads sayı
Evre sayısı.
-vsync parametre
Görüntü eşzamanlama yöntemi. Görüntü, zaman damgalarına uydurmak için uzatılır/kısaltılır; bu işlem kareler yinelenerek/atlanarak yapılır. -map seçeneğini kullanarak zaman damgalarının hangi akımdan seçileceğini belirtebilirsiniz. Ya görüntüyü ya da sesi değişmeden bırakır, diğerini değişmeden kalana eşzamanlarsınız.
-async saniyede-örnek-sayısı
Ses eşzamanlama yöntemi. Ses, zaman damgalarına uydurmak için uzatılır/kısaltılır; parametre, değişmeyen sese göre saniyedeki azami örnek sayısıdır. -async 1 özel bir durum olup, ses akımının sonradan tekrar düzeltilmemek üzere düzeltilmiş olarak başlatıldığı yerlerde kullanılır.
-copyts
Zaman damgaları girdiden çıktıya kopyalanır.
-shortest
En kısa girdi akımı bittiğinde kodlamayı bitirir.
-dts_delta_threshold
Zaman damgası süreksizlik fark eşiği.
-muxdelay saniye
Azami 'demux-decode' gecikmesi.
-muxpreload saniye
İlk 'demux-decode' gecikmesi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ses/Görüntü Yakalama Seçenekleri Başlangıç FFmpeg Formül Değerlendiricisi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası