Ses Seçenekleri
Önceki Komut Satırı Sonraki
Ses Seçenekleri
-aframes sayı
Kayıt edilecek ses karelerinin sayısı.
-ar frekans
Ses örnekleme frekansı (öntanımlı = 44100 Hz).
-ab bithızı
bit/s cinsinden ses bithızı (öntanımlı = 64kb/s).
-ac kanalnum
Ses kanallarının sayısı (öntanımlı = 1).
-an
Ses kaydı engellenir.
-acodec kodek
Ses kayıt kodeki zorla codec yapılır. Ham kodekin olduğu gibi kopyalanmasını sağlamak için copy özel değerini kullanınız.
-newaudio
O anki çıktı akımına yeni bir ses akımı ekler. Aynı zamanda parametre de belirtmek isterseniz şöyle yapın: -newaudio (-acodec, -ab, ...).
Çıktı akımlarının sayısı girdi akımlarının sayısına eşitse eşleme kendiliğinden yapılır, değilse ilk eşleşen alınır. -map seçeneğini kullanarak eşlemenin olması gerektiği gibi olmasını sağlayabilirsiniz.
Örnek:
ffmpeg -i file.mpg -vcodec copy -acodec ac3 -ab 384k test.mpg -acodec mp2 -ab 192k -newaudio
-alang kod
O anki altyazı akımına ISO 639 dil kodu belirtilir (3 harfli).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gelişmiş Görüntü Seçenekleri Başlangıç Gelişmiş Ses Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası