FFmpeg Formül Değerlendiricisi
Önceki Komut Satırı Sonraki
FFmpeg Formül Değerlendiricisi
FFmpeg, bir hız denetim dizgesini değerlendirirken, dahili bir formül değerlendirici kullanır.
Şu iki terimli işleçler kullanılabilir: +, -, *, /, ^.
Şu tek terimli işleçler kullanılabilir: +, -, (...).
Kullanılabilecek işlevler:
sinh(x)
cosh(x)
tanh(x)
sin(x)
cos(x)
tan(x)
exp(x)
log(x)
squish(x)
gauss(x)
abs(x)
max(x, y)
min(x, y)
gt(x, y)
lt(x, y)
eq(x, y)
bits2qp(bits)
qp2bits(qp)
Kullanılabilecek sabitler:
PI
E
iTex
pTex
tex
mv
fCode
iCount
mcVar
var
isI
isP
isB
avgQP
qComp
avgIITex
avgPITex
avgPPTex
avgBPTex
avgTex
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gelişmiş Seçenekler Başlangıç Protokoller
Bir Linux Kitaplığı Sayfası