Ana Seçenekler
Önceki Komut Satırı Sonraki
Ana Seçenekler
-L
Lisans bilgileri gösterilir.
-h
Yardım bilgileri gösterilir.
-version
Sürüm gösterilir.
-formats
Mümkün biçimler, kodekler, protokoller, vs. gösterilir.
-f biçim
biçim'e zorlar.
-i dosyaismi
dosyaismi girdi olarak alınır.
-y
Çıktı dosyalarının üzerine yazılır.
-t süre
Yakalanan/dönüştürülen görüntünün kayıt süresini (saniye cinsinden) sınırlar. hh:mm:ss[.xxx] sözdizimi de desteklenmektedir.
-fs dosyaboyu
Dosya boyutunu sınırlar.
-ss konum
Süresi belirtilen konuma gidilir. konum saniye cinsinden belirtilebileceği gibi hh:mm:ss[.xxx] sözdizimi de kullanılabilir.
-itsoffset süre
Girdi başlatma zamanını saniye cinsinden ayarlar. [-]hh:mm:ss[.xxx] sözdizimi de desteklenmektedir. Bu seçenek sıradaki girdi dosyalarının tümünü etkiler. Girdi dosyalarının zaman damgasına süre eklenir. Pozitif bir süre belirtimi ilgili veri akımlarının süre saniye geciktirilmesi anlamına gelir.
-title dizge
Başlık belirtilen dizge olur.
-timestamp zaman
Zaman damgası ayarlanır.
-author dizge
Yazar belirtilen dizge olur.
-copyright dizge
Telif hakkı bilgisi belirtilen dizge olur.
-comment dizge
Açıklama belirtilen dizge olur.
-album dizge
Albüm belirtilen dizge olur.
-track sayı
İzi ayarlar.
-year sayı
Yıl belirtilen dizge olur.
-v ayrıntı
Günlükleme miktarı ayarlanır.
-target hedef-türü
Hedef dosyası türü ("vcd", "svcd", "dvd", "dv", "dv50", "pal-vcd", "ntsc-svcd", ... ) belirtilir. Bütün biçim seçenekleri (görüntü veri hızı, kodekler, tampon boyutları) özdevinimli olarak ayarlanır. Sadece şunu yazabilirsiniz:
ffmpeg -i myfile.avi -target vcd /tmp/vcd.mpg
Standartla çelişmeyeceğini bildiğiniz sürece kendiniz seçenek ekleyebilirsiniz. Örnek:
ffmpeg -i myfile.avi -target vcd -bf 2 /tmp/vcd.mpg
-dframes sayı
Kaydedilecek veri karelerinin sayısı belirtilir.
-scodec kodek
Alt yazı kodekini kodek'e zorlamak için kullanılır (kopyalama akımına kopyalar).
-newsubtitle
O anki çıktı akımına yeni bir altyazı akımı ekler.
-slang kod
O anki altyazı akımına ISO 639 dil kodu belirtilir (3 harfli).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözdizimi Başlangıç Görüntü Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası