Altyazı Seçenekleri
Önceki Komut Satırı Sonraki
Altyazı Seçenekleri
-scodec kodek
Alt yazı kodekini kodek'e zorlamak için kullanılır (copy akımına kopyalar).
-newsubtitle
O anki çıktı akımına yeni bir altyazı akımı ekler.
-slang kod
O anki altyazı akımına ISO 639 dil kodu belirtilir (3 harfli).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gelişmiş Ses Seçenekleri Başlangıç Ses/Görüntü Yakalama Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası