Sözdizimi
Önceki Komut Satırı Sonraki
Sözdizimi
Genel yazım tarzı şöyledir:
ffmpeg [[girdi dosyası seçenekleri] [-i girdi-dosyası]] ... {[çıktı dosyası seçenekleri] çıktı-dosyası } ...
Eğer giriş dosyası verilmemişse, ses/görüntü yakalama tamamlanmıştır. Genel bir kural olarak, kurallar belirtilen bir sonraki dosyaya uygulanır. Bu yüzden sıra önemlidir ve komut satırında aynı seçenek birden fazla görülebilir. Her oluşum bir sonraki giriş ve çıkış dosyasına uygulanır.
 • Görüntü veri hızını 64kbit/s yapmak için:
  ffmpeg -i input.avi -b 64k output.avi
  
 • Girdi ve çıktı dosyasında saniyedeki kare sayısının 24 olmasını zorlamak için:
  ffmpeg -r 24 -i input.avi output.avi
  
 • Saniyedeki kare sayısının 24 olmasını çıktı dosyasında zorlamak için:
  ffmpeg -i input.avi -r 24 output.avi
  
 • Girdi dosyasında saniyedeki kare sayısının 1, çıktı dosyasında ise 24 olmasını zorlamak için:
  ffmpeg -r 1 -i input.avi -r 24 output.avi
  
Biçim seçeneği ham girdi dosyaları için gerekli olabilir.
Öntanımlı olarak, FFmpeg mümkün olduğunca az kayıplı dönüşüm yapmaya çalışır: çıktılar için girdide belirtilenle aynı ses ve görüntü parametrelerini kullanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komut Satırı Başlangıç Ana Seçenekler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası